Κρίση στην Ηλιακή Βιομηχανία

 
35 %CE%B4%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF %CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB Fot 220x260 Κρίση στην Ηλιακή Βιομηχανία

Ηλιακή Βιομηχανία

Η Ενοποίηση της ηλιακής βιομηχανίας στις ΗΠΑ ίσως αποτελεί μια ευκαιρία για την Ευρώπη.
Στις ΗΠΑ αυτό το έτος ήδη τρεις μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με την ηλιακή βιομηχανία έχουν κηρύξει πτώχευση ή αναζητούν  προστασία  πτώχευσης: Solyndra, Evergreen Solar και Stirling Energy. Αυτό είναι κατά τους ειδικούς το αποτέλεσμα της κατακερματισμένης αγοράς στις ΗΠΑ. Μόνο πολύ μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν και να συμβάλουν στη μείωση του κόστους των φωτοβολταϊκών συστημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, δεν υπάρχουν στις ΗΠΑ εγγυημένες τιμές feed-in tariff για 20 χρόνια. Υπάρχει μόνο μια επιχορήγηση 30% των εξόδων εγκατάστασης.

Ευκαιρία για ανάπτυξη τον τομέα της ηλιακής βιομηχανίας στις ΗΠΑ υπάρχει μόνο για εταιρείες, οι οποίες παράγουν μεγάλες ποσότητες φωτοβολταϊκών στοιχείων ή ασχολούνται με μεγάλες εγκαταστάσεις  CSP.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.