Συγκριτικά τεστ για PANEL

Αποτελέσματα συγκριτικών τέστ 46 φωτοβολταϊκών πάνελ από το PHOTON

Οι μετρήσεις για την απόδοση των ηλιακών συλλεκτών γίνονται από τις εταιρείες παραγωγής φωτοβολταϊκών κάτω από τυπικές συνθήκες δοκιμής, που εδώ και καιρό αποτελούν στάνταρτ για όλους: ακτινοβολία 1.000 βατ ανά τετραγωνικό μέτρο, θερμοκρασία κυψέλης 25 βαθμούς Κελσίου και ένα ηλιακό φάσμα, το οποίο αντιστοιχεί στο πέρασμα του φωτός του ήλιου μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης κατά 1,5 φορές.

sigkritika panel 23 5 2010 Συγκριτικά τεστ για PANEL

Αποτελέσματα συγκριτικών τέστ 46 φωτοβολταϊκών πάνελ από το PHOTON

Ωστόσο τα ηλιακά πάνελ συμπεριφέρονται διαφορετικά ανάλογα με την δύναμη του φωτός και τις υψηλότερες θερμοκρασίες των κυττάρων,  και συχνά οι αποδόσεις μειώνονται με την αύξηση της θερμοκρασίας των κυττάρων ή με συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Για το λόγο αυτό, το εργαστήριο του PHOTON εδώ και πολλά χρόνια εκτελεί μετρήσεις κάτω από πραγματικές συνθήκες με πάνελ εγκατεστημένα σε ελεύθερη γη,  χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα ειδικά σχεδιασμένο στο PHOTON εργαστήριο με την βοήθεια του οποίου, η απόδοση των πάνελ καταγράφεται λεπτομερώς. Περισσότερα από εκατό gigabytes δεδομένων παράγονται και καταγράφονται καθημερινά, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Η προσπάθεια αυτή εξυπηρετεί την συλλογή συγκριτικών στοιχείων για τη εύρεση των πιό αποδοτικών φωτοβολταϊκών πάνελ.

Η ιδανική μονάδα είναι φυσικά ένα πάνελ το οποίο είναι σε θέση να μετατρέπει 100% από το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια.Το καλύτερο πάνελ σήμερα παρέχει μόνο το 90%. Η παλαιότητα των πάνελ επιρεάζει επίσης την απόδοσή τους.

Μια μονάδα μπορεί να έχει πολύ καλές αποδόσεις κατά τη διάρκεια των πρώτων δώδεκα μηνών, αλλά αργότερα να έχει σημαντική μείωση. “Μακροπρόθεσμη σταθερότητα” αποτελεί ένα σημαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό των πάνελ.

Τα τέστ του PHOTON σε ελεύθερη γη, για ολόκληρο το 2011 έφεραν στην πρώτη θέση μια πολυκρυσταλλική μονάδα της REC. Η έκπληξη, όμως είναι η τρίτη θέση και αποδεικνύει ότι ένα όχι καλό πάνελ μπορεί να είναι καλό:  το μονοκρυσταλλικό μοντέλο NT-125AX της Ταϊβανέζικης Nexpow.

*Απόδοση: Η απόδοση δείχνει το ποσοστό του ηλιακού φωτός, που η φωτοβολταϊκή μονάδα καταφέρνει να μετατρέψει σε ηλεκτρική. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιό αποδοτικό είναι ένα πάνελ. Πολύ καλά αποτελέσματα είναι σήμερα περισσότερο από το 90%, κακά κάτω από 85%. Αναμένεται ότι οι τιμές των αποδόσεων θα αυξηθούν στο μέλλον, λόγω της βελτίωσης της τεχνολογίας των ηλιακών συλλεκτών. Μακροπρόθεσμα, αναμένονται αποδόσεις κοντά στο 100%.

Comments are closed.