Στατιστικά ΑΠΕ 2011

Εξέλιξη των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έως το τέλος Δεκεμβρίου 2011

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ενισχύθηκε το 2011 κατά 74% σε σχέση με το 2009 και 44% σε σχέση με το 2010.

Στον παρακάτω πίνακα του υπουργείου, αποτυπώνεται η ισχύς, ανά τεχνολογία ΑΠΕ, σε κάθε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας (άδεια παραγωγής, προσφορά σύνδεσης, άδεια εγκατάστασης, σύμβαση αγοροπωλησίας), καθώς και η ισχύς σε λειτουργία.

11 pinakas adeiodotikis exelixis1 Στατιστικά ΑΠΕ 2011

Εξέλιξη αδειοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το 2009 μέχρι το 2011

11a pinakas adeiodotikis exelixis Στατιστικά ΑΠΕ 2011

Εξέλιξη αδειοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το 2009 μέχρι το 2011

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από σταθμούς ΑΠΕ στη χώρα μας ενισχύθηκε κατά 770MW μέσα στο έτος, ξεπερνώντας συνολικά τα 2500MW.

Φωτοβολταϊκά
Θεαματική αύξηση παρουσιάζει η ανάπτυξη νέας ισχύος για την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών: Συγκεκριμένα, η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών το 2010 ήταν 198MW και το τέλος του 2011 έφτασαν τα 626MW (αύξηση 215%).

10 pinakas adeiodotikis exelixis fotovoltaikon Στατιστικά ΑΠΕ 2011

Εξέλιξη αδειοδοτήσεων φωτοβολταϊκών από το 2009 μέχρι το 2011

 

Αιολικά
Τα αιολικά παραμένουν και για το 2011 η κυρίαρχη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1636MW, από 1300MW που ήταν το προηγούμενο έτος (ενίσχυση κατά 26%).

Υδροηλεκτρικά
Αύξηση στη διείσδυση παρουσιάζουν και τα μικρά υδροηλεκτρικά, από 196MW σε 206MW (αύξηση 5%). Για τις μορφές που υστερούν, όπως η βιομάζα και η γεωθερμία, το ΥΠΕΚΑ στοχεύει στην ενίσχυση τους, για αυτό και προώθησε σχετική νομοθετική ρύθμιση για την κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτημάτων αυτών.

Επίσης, αύξηση 10% παρουσίασε το 2011 η ισχύς των αδειών εγκατάστασης (1840MW) και 51% οι άδειες παραγωγής (2600MW), δύο μεγέθη που αποτυπώνουν τη δυναμική διείσδυσης νέας ισχύς Α.Π.Ε. στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας μας.

Φωτοβολταϊκά σε κτιριακές εγκαταστάσεις
Το Υπουργείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του προγράμματος για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις, που απευθύνεται τόσο στους καταναλωτές, όσο και στις επιχειρήσεις. Έχουν υλοποιηθεί εντός του 2011, 11700 αιτήματα, τα οποία εγχέουν στο σύστημα ισχύ 102MW από μόλις 5,2MW το 2010.

Αγροτικά φωτοβολταϊκά
Για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, η διαδικασία προχωράει με εντατικούς ρυθμούς. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η εγκατεστημένη ισχύς για το 2011 είναι περίπου 8MW, από μηδενική που ήταν μέχρι και πέρυσι.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ των πινάκων

 Αιτήματα για σύνδεση με τη ΔΕΗ: Αφορά στα εκκρεμή αιτήματα για έργα που εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Παραγωγής και αιτούνται απ’ ευθείας Όρους Σύνδεσης από τη ΔΕΗ

 Με αίτηση για Άδεια Παραγωγής: Μεγαλύτερα έργα που ξεκινούν την αδειοδότηση τους με αίτημα Άδειας Παραγωγής στη ΡΑΕ

 Με Άδεια Παραγωγής: Έργα με αίτημα Άδειας Παραγωγής που ικανοποιήθηκε

 Με  Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης: Έργα για τα οποία έχει προσδιοριστεί από τους Διαχειριστές (ΔΕΣΜΗΕ,ΔΕΗ) το που και πως θα συνδεθούν και έχει δοθεί η σχετική έγκριση (προσφορά)

 Με Σύμβαση Αγοραπωλησίας:  Eίναι τα έργα Με Προσφορά Σύνδεσης για τα οποία οι παραγωγοί έχουν συνυπογράψει με τους Διαχειριστές 20-ετείς συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας

 Με Άδεια Εγκατάστασης:  Έργα που έχουν ολοκληρώσει την αδειοδοτική διαδικασία και μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής τους

 

Comments are closed.