Συγκριτικά τεστ για INVERTER

To PHOTON συγκρίνει 84 μετατροπείς-Inverter

Η προσφορά ηλιακών μετατροπέων στην αγορά αυξάνεται συνεχώς – και ως εκ τούτου μεγαλώνει και η δυσκολία για τους μελλοντικούς φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων για την επιλογή της καλύτερης συσκευής.

Για το σκοπό αυτό από τις αρχές του 2007, το εργαστήριο δοκιμών του PHOTON εξετάζει τους μετατροπείς σχετικά με τη λειτουργία τους και δημοσιεύει τακτικά τα αποτελέσματα των δοκιμών. Έτσι περισσότερα από πέντε χρόνια δοκιμές του PHOTON έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά των μετατροπέων. Το εργαστήριο δοκιμών του PHOTON συνοψίζει τα αποτελέσματα, με βάση τις γερμανικές σχολικές βαθμίδες, σε μια κλίμακα από «πολύ καλή» μέχρι «κακή» μαζί. Η υψηλότερη βαθμολογία δείχνει την καλή απόδοση του μετατροπέα, ενώ η τελευταία κατηγορία «κακή» σημαίνει ότι η απόδοση του μετατροπέα είναι τόσο κακή που οι χρηματικές απώλειες από την παραγωγή ενέργειας είναι τόσο μεγάλες, που έστω και αν η συσκευή έχει μηδενικό κόστος αγοράς, είναι παρ΄όλο αυτό πάρα πολύ ακριβή.

sigkritika inverter 30 5 2010 Συγκριτικά τεστ για INVERTER

Συγκριτικά αποτελέσματα για 84 Inverter

Ως αποτέλεσμα, η λεγόμενη απόδοση-PHOTON είναι συχνά μικρότερη από την απόδοση των κατασκευαστών, αφού οι κατασκευαστές παίρνουν σαν βάση για τις μετρήσεις την πιο κατάλληλη τάση, ενώ αναντιστοιχίες και ακατάλληλες περιοχές λειτουργίας δεν λαμβάνονται υπόψην.

Κατά τον υπολογισμό της PHOTON απόδοσης λαμβάνεται υπόψην όλο το εύρος τάσης εισόδου που γνωστοποιεί ο κατασκευαστής με το οποίο πρέπει να λειτουργεί με ο μετατροπέας: Μόνο αν ένας μετατροπέας εργάζεται σε όλο το εύρος τάσης του κατασκευαστή χωρίς περιορισμούς, θα πάρει μια καλή βαθμολογία στη δοκιμή. Κατά συνέπεια, τα τεστ του PHOTON με τις αυστηρές προδιαγραφές προκαλούν τους κατασκευαστές  για βελτίωση της ποιότητας των μετατροπέων.

sigkritika inverter klimaka 30 5 2012 Συγκριτικά τεστ για INVERTER

Κλίμακα βαθμολογίας Inverter

Comments are closed.