ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Το blog sunblog.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης του blog έχει την υποχρεώση να διαβάσει προσεκτικά και να επισκεφτεί το sunblog.gr, μόνο εαν τους αποδέχεται πλήρως.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
sunblog.gr παρέχει στους επισκέπτες του πληροφορίες για θέματα φωτοβολταϊκών συστημάτων και πράσινης ενέργειας . Στις σελίδες του sunblog.gr περιλαμβάνονται εκτός από πληροφορίες και διαφημίσεις κάθε μορφής.
Ο  επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του sunblog.gr.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το sunblog.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη ή τυχόν εμπορικές συναλαγγές με εταιρείες που διαφημίζονται στο sunblog.gr.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του sunblog.gr  συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων  και γενικά όλων των αρχείων αυτού του blog, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα απο αυτά δεν προρεί να πουληθεί, αντιγραφεί, τροποποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο sunblog.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη του sunblog.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το sunblog.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

‘ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS) ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ (SITES)
Το sunblog.gr δεν ευθείνεται για τα περιεχόμενα και την ποιότητα άλλων sites(σελίδων), στα οποία οδηγεί  μέσω links(δεσμών), ή διαφημιστικών banners και links διαφημίσεων. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του sunblog.gr  καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του sunblog.gr και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Comments are closed.