Δυνατότητες ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη

 
7 fot solar1 330x220 Δυνατότητες ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη

Ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PV GRID παρουσίασε στην Intersolar Europe 2013, μια δέσμη μέτρων για οικονομική βελτίωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών σταθμών και την παραιτέρω ανάπτυξη της ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Το PV GRID έργο αποδεικνύει μετά τις συζητήσεις στο διεθνές συνέδριο της Intersolar με πάνω από 50 εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία ενέργειας, την πολιτική και την επιστήμη ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν πολλές λύσεις για την ενίσχυση της παραγωγής της ηλιακής ενέργειας.

Έτσι, μεταξύ άλλων, η χρήση έξυπνων φωτοβολταϊκών μετατροπέων ή δυναμικά ρυθμιζόμενων μετασχηματιστών του δικτύου διανομής μπορούν να σταματήσουν τις δαπανηρές επεκτάσεις του δικτύου και να αυξήσουν την ικανότητα των υφιστάμενων δικτύων διανομής σημαντικά.

“Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών είναι μικρές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που παρέχουν πολύτιμες βοηθητικές υπηρεσίες για τα δίκτυα και, επομένως, αποτελούν ένα βασικό στοιχείο για τη μετάβαση της ενέργειας στις περιφέρειες», δήλωσε ο Jörg Mayer, Διευθύνων Σύμβουλος της Ομοσπονδιακής Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (BSW-Solar).

Στα πλάισια του προγράμματος της ΕΕ «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», ένα έργο, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα PV GRID, στο οποίο λαμβάνουν μέρος πολυάριθμες εθνικές ενώσεις ηλιακής ενέργειας και φορείς των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η γερμανική RWE AG  - συνολικά 21 εταίροι από τις 17 χώρες της ΕΕ – είναι εξαιρετικά σημαντική η ανάπτυξη οικονομικής ηλιακής ενέργειας, χωρίς ανάγκη επέκτασης των δικτύων.  

Στόχος του παρόντος έργου μέχρι το τέλος του 2014 είναι η μείωση των κανονιστικών εμποδίων για την καλύτερη ενσωμάτωση μεγάλων ποσοτήτων ηλιακής ενέργειας στα Ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας.

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.