Intersolar Europe 2013

 
intersolar 2013 Intersolar Europe 2013

Ιntersolar 2013

Intersolar Europe 2013 στο Μόναχο από τις 19 μέχρι τις 21 Ιουνίου 2013.

Η  μεγαλύτερη στην Ευρώπη έκθεση, προσφέρει στους επισκέπτες της την ευκαιρία να ενημερωθούν σε όλα τα θέματα και προϊόντα της διεθνής ηλιακής βιομηχανίας. Κάθε χρόνο οι εταιρείες παρουσιάζουν στην Intersolar νέα καινοτόμα προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες. Παρ’ όλη την διεθνή οικονομική κρίση και τα προβλήματα στο χώρο της ηλιακής ενέργειας, οι συμμετοχές ξεπερνούν τις 1600 και επικρατεί αισιοδοξία με νέες καινοτόμες λύσεις.

Τα θέματα του 2013 είναι η αποθήκευση ηλιακής ενέργειας και η ιδιοκατανάλωση.

 
This entry was posted in EVENTS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.