Σημαντικές οι δυνατότητες ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την κατάλληλη πολιτική βούληση

 
110 energiaki klimaka Fot 330x248 Σημαντικές οι δυνατότητες ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την κατάλληλη πολιτική βούληση

Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Dii GmbH(Μόναχο, Γερμανία) οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να καταλάβουν παγκόσμια την πλειοψηφία στο ενεργειακό μείγμα μέχρι το 2030. Η έρευνα δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2013 με τον τίτλο ”Desert Power: Getting Started” κα τονίζει ότι οι ΑΠΕ έως το 2030 θα καλύπτουν το 55% των ενεργειακών αναγκών στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή(MENA) και την Ευρώπη.

Μέχρι το 2040, σε αυτές τις περιοχές, με ένα κοινό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή και αιολική ενέργεια), να φτάσει μάλιστα το 80%. Και άλλα 10 χρόνια αργότερα, τα ορυκτά καύσιμα θα παίζουν μόνο δευτερεύοντα ρόλο, αφού οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να καταλάβουν περισσότερο από 90% !

Ο διευθύνων σύμβουλος της Dii Paul van Son τονίζει: “Η πολιτική βούληση στην Ευρώπη είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Οι χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής με τις αυξανόμενες ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια ήδη στρέφονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφού οι φυσικοί πόροι ήλιος και αέρας εκεί είναι άφθονοι. Επιπλέον, έχουν οικονομικό συμφέρον να εξάγουν την πράσινη ενέργεια προς την κατεύθυνση της Ευρώπης. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αρκετή διαθέσιμη ισχύς, έτσι ώστε μακροπρόθεσμα οι ΑΠΕ να συμβάλουν στην επιτυχία της ενεργειακής πολιτικής και να μειωθεί το κόστος . Έτσι η ανάπτυξη εξαρτάται πλέον από την πολιτική βούληση στην Ευρώπη για την διασυνοριακή συνεργασία και επέκταση  των υποδομών του δικτύου” συνεχίζει η δήλωση.

Η Dii ζητά τη θέσπιση νέων δεσμευτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη μέχρι το 2030 και πολιτική υποστήριξη για τη χρηματοδότηση των έργων σύνδεσης με την Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή(MENA). Εξίσου σημαντική είναι η κατάλληλα στοχοθετημένη στήριξη της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και στις περιοχές MENA. Από το 2020 μέχρι το 2050 με επαρκής χρηματοδότηση η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα κοστίσει 390 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι  μικρότερο από τα 412 δισ. ευρώ που δαπανούνται ετησίως σε όλο τον κόσμο για επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα.

Η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασίζεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ερήμο, προκειμένου να μειωθεί το κόστος. Με σωστά δίκτυα είναι δυνατή η σύνδεση και τροφοδοσία της περιοχής MENA και της Ευρώπης . Για τις πρώτες γραμμές δικτύου, για παράδειγμα, μεταξύ της Ιταλίας και της Βόρειας Αφρικής, το ποσό που απαιτείται σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Dii ανάλογα με το μέγεθος κυμαίνεται μεταξύ τα 2,5 και 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έργα αυτά θα πρέπει να θεωρούνται ως «ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος», έτσι ώστε οι πόροι να βρίσκονται από το πρόγραμμα της ΕΕ .

Dii GmbH: Εταιρεία μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό τη συνεργασία με πολιτικές και θεσμικές πρωτοβουλίες που επιδιώκουν τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα.

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.