Η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνεται όλο και φθηνότερη

 
107 co2 Fot 330x248 Η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνεται όλο και φθηνότερη

Οι επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνονται όλο και φθηνότερες

Μια  σημερινή επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξασφαλίζει σταθερές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στο αύριο, τονίζει ο Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Γερμανίας(ΑΕΕ, Βερολίνο), σε δελτίο Τύπου. Δεδομένου ότι η φιλική προς το περιβάλλον ηλεκτρική ενέργεια δεν απαιτεί πεπερασμένες πηγές καυσίμων, το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων από τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γίνεται μέρα με την ημέρα χαμηλότερο από εκείνο των ορυκτών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, οι επενδυτικές δαπάνες στις ΑΠΕ μειώνονται, ενώ η κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα έχει γίνει πιο ακριβή τα τελευταία χρόνια. Αυτό έφερε το αποτέλεσμα της επισκόπησης των επενδυτικών δαπανών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη και φυσικό αέριο, σε σχέση με αυτών για  εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως αντικείμενο της νέας μελέτης, που συνέκρινε ο οργανισμός.

Η εξάρτηση από τα ορυκτά και την πυρηνική πηγή ενέργειας και η επανεπένδυση σε συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής είναι ισχυρές κινητήριες δυνάμεις για τις μελλοντικές αυξήσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και έτσι για την μετάβαση στις ΑΠΕ.

«Το οικονομικό κόστος της μετάβασης της ενέργειας συζητείται πολύ αυστηρά. Η συζήτηση αυτή συχνά δεν  σημαίνει ότι η εμμονή σε ορυκτή πυρηνική ενέργεια φέρνει τη σταθερότητα των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιμονή σε ορυκτή πυρηνική ενέργεια επφέρει εξάρτηση στα όλο και πιο ακριβά ορυκτά και πυρηνικά καύσιμα και τις αναγκαίες νέες επενδύσεις σε συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε.Ε. Philipp Vohrer.

Στις συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με τις υπάρχουσες τεχνολογίες δεν αναμένονται μειώσεις του κόστους. Η νέα μελέτη δείχνει εδώ μια σαφή τάση: οι επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνονται όλο και φθηνότερες, ενώ η κατασκευή και συντήρηση  των συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής έχει γίνει πιο ακριβή τα τελευταία χρόνια. Η ισχυρή εξάπλωση της αιολική αιολικής και της ηλιακής ενέργειας έχει οδηγήσει σε νέες οικονομικές κλίμακες, που στο μέλλον μπορούν να μας κάνουν ανεξάρτητους από τους τεχνικούς και οικονομικούς τους κινδύνους των ορυκτών και της πυρηνικής ενέργειας.

Επίσης το πιστοποιητικό τιμών για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εμπορίας εκπομπών, παίζει σύμφωνα με την μελέτη, μεχρι σήμερα ένανμικρό ρόλο στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες με ορυκτά, αφού η προτεινόμενη τιμή είναι σήμερα κάτω των 7 ευρώ ανά τόνο εκπεμπόμενου CO2. Ωστόσο η περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται από τις εκπομπές της αερίων του θερμοκηπίου  είναι, όπως αναγνωρίζεται από τους ερευνητές περισσότερη από δέκα φορές απ΄ότι η αξία των εκπομπών. “Αυτό δείχνει ότι η τρέχουσα τιμή της αγοράς δεν αντικατοπτρίζει την αξία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά στο μέλλον αυτό θα αλλάξει σημαντικά προς όφελος των ΑΠΕ», τονίζει ο Vohrer.

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.