Όροι εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου – κάλυψη χώρου

 
1 %CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF %CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BF 330x220 Όροι εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου – κάλυψη χώρου

Φωτοβολταϊκό Πάρκο

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε κάλυψη το 60% της επιφάνειας του γηπέδου. Ως κάλυψη, νοείται η προβολή στο οριζόντιο επίπεδο του συνόλου των εγκαταστάσεων του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού,  ενώ δεν συνυπολογίζονται στην κάλυψη τα κενά μεταξύ των φωτοβολταϊκών συστοιχιών.

Σε περίπτωση ανέγερσης και άλλων χρήσεων δομικών κατασκευών εντός του γηπέδου  (όπως κατοικία,  γεωργικές αποθήκες κ.λπ.),  αυτές συνυπολογίζονται στο παραπάνω καθοριζόμενο ποσοστό κάλυψης,  ενώ ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης για τις χρήσεις αυτές θα ισχύουν οι γενικοί της εκτός σχεδίου δόμησης ή οι τυχόν ειδικοί όροι και περιορισμοί που ισχύουν από άλλες ρυθμίσεις  (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου,  Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης κλπ.

Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων και τυχόν οικίσκος που χρησιμοποιείται για τη στέγαση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των συστημάτων αυτών πρέπει να απέχει από τα όρια των γηπέδων:

α) απόσταση ίση με 2,5μ., όταν το μέγιστο ύψος του εξοπλισμού από τη στάθμη του φυσικού ή τεχνητά διαμορφωμένου εδάφους των γηπέδων είναι μέχρι και 2,5μ.

β) απόσταση ίση με  5μ., όταν το μέγιστο ύψος του εξοπλισμού υπερβαίνει τα 2,5μ.

Ο υπολογισμός της ελάχιστης απόστασης βασίζεται στην προβολή επί του οριζοντίου επιπέδου του συνόλου των εγκαταστάσεων του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού για όλες τις πιθανές θέσεις που αυτός λαμβάνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι η απόδειξη της κυριότητας ή της νόμιμης κατοχής του γηπέδου για την εγκατάστασή τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ZQEV7m27jjk%3d&tabid=714&language=el-GR

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΠΑΡΚΑ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.