Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Το ξεκίνημα της χωροθέτησης των θεμελίων για τους Tracker και η πρώτη επαφή με την λάσπη!!!

Foto3.1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Μέτρηση για την χάραξη θεμελίων.

Η χάραξη θεμελίων συνεχίζεται…

Foto4 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Χάραξη θεμελίων

Ο χώρος για τον πρώτον Tracker  καθορίστηκε, απομένουν άλλοι 9!

Foto1 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

Τα πρώτα υλικά διανέμονται και ο εκσκαφέας πέρνει θέση

Foto5 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

Κάτω απο την χειμερινή λιακάδα οι εργασίες συνεχίζονται

Foto7 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

Το πλέγμα θεμελίων είναι έτοιμο

Foto6 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto8 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto10 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto12 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto11 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto13 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto14 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto15 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto16 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto17 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto19 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto18 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto20 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto23 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto24 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto21 1 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Foto22 11 Φωτοβολταϊκό πάρκο από το μηδέν μέχρι την ολοκλήρωσή του

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου

ααα

Comments are closed.