Φωτοβολταϊκό πάρκο Live

Απόδοση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 100kw στην κεντρική Ελλάδα με συντεταγμένες και εξοπλισμό:

Inverter: SMA tripower 10.000, made in Germany
Tracker: διαξονικοί Fischer, made in Germany
Πάνελ: μονοκρυσταλλικά 265watt, xinshun, made in China

Ζωντανή παρακολούθηση της απόδοσης του πάρκου, της θερμοκρασίας των πάνελ και της ηλιακής ακτινοβολίας.

Comments are closed.