Απλουστεύονται οι διαδικασίες για το ΕΣΠΑ

 
14 geld Fot 330x248 Απλουστεύονται οι διαδικασίες για το ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ύψους 170 εκατ. ευρώ για τη δανειοδότηση με χαμηλά επιτόκια μικρών επιχειρήσεων

Απλουστεύονται οι διαδικασίες για το ΕΣΠΑ και ετοιμάζεται πρόγραμμα ύψους 170 εκατ. ευρώ για τη δανειοδότηση με χαμηλά επιτόκια μικρών επιχειρήσεων.

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης υλοποιεί τα μέτρα που είχε εξαγγείλει προ μηνός για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας που κρατά τα κοινοτικά κονδύλια μακριά από την αγορά.

Έτσι, μεταξύ άλλων, καταργείται πάνω από το 60% των απαιτούμενων υπογραφών για τη διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για την ταχύτερη διεξαγωγή των διαγωνισμών που αφορούν προμήθειες υλικών και υπηρεσίες προβλέπεται, αφενός, να συγχωνεύονται τα στάδια αξιολόγησης του Φακέλου Α΄ (δικαιολογητικά) και του Φακέλου Β΄ (τεχνική προσφορά) και αφετέρου τα στάδια αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού. Θεσπίζεται η υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου 50.000 ευρώ για όσους θέλουν να προχωρήσουν σε αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών στις οποίες έχει εφαρμογή κοινοτικό δίκαιο. Απλουστεύεται η διαδικασία για την έκδοση της απόφασης ένταξης των έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς καταργείται πλέον η προηγούμενη αποδοχή της απόφασης από το δικαιούχο.

Σε ό,τι αφορά το νέο πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου καθίσταται δυνατή η αλλαγή του συντελεστή μόχλευσης ούτως ώστε να αυξηθεί η επιδότηση επιτοκίου και να διευκολυνθεί η απορρόφηση των κονδυλίων. Ο συντελεστής θα είναι 1 προς 1, που σημαίνει ότι στα 170 εκατ. ευρώ του ΕΣΠΑ οι τράπεζες θα εισφέρουν άλλα 170 εκ. Δηλαδή τα δάνεια για κεφάλαια κίνησης προς τις επιχειρήσεις μέσω του νέου προγράμματος θα φθάσουν στα 340 εκατ. ευρώ.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.