Ιταλία, μεγαλύτερη αγορά φωτοβολταϊκών του κόσμου, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, Κίνα, ΗΠΑ, Γαλλία και Ιαπωνία

 
55 grafima 350x300 Ιταλία, μεγαλύτερη αγορά φωτοβολταϊκών του κόσμου, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, Κίνα, ΗΠΑ, Γαλλία και Ιαπωνία

27,7 GW φωτοβολταϊκών τέθηκαν παγκόσμια σε λειτουργία το 2011, τα τρία τέταρτα απ΄ αυτά στην Ευρώπη

H Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (EPIA – European Photovoltaic Industry Association, Βρυξέλλες, Βέλγιο), ανακοίνωσε στην έκθεση για το 2011, παγκoσμίως εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών που τέθηκαν σε λειτουργία, με συνολική χωρητικότητα 27,7 γιγαβάτ (GW), τα τρία τέταρτα απ΄ αυτά στην Ευρώπη.

Τα στοιχεία για την παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών εκπίπτουν από τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των ερευνητών της αγοράς. Η “Έκθεση Αγοράς 2011″, λέει μεταξύ άλλων, ότι ο αριθμός των χωρών με ένα γιγαβάτ εγκατεστημένης  φωτοβολταϊκής ισχύος, έχουν αυξηθεί από τρείς  το 2010 σε έξι για το 2011.

«Η βιομηχανία φωτοβολταϊκών βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο», δήλωσε ο Πρόεδρος της EPIA Ingmar Wilhelm. Σε όλο τον κόσμο έχουν ανοίξει νέες αγορές, για να οδηγηθεί η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών τα επόμενα δέκα χρόνια, έτσι όπως οδηγήθηκε στην Ευρώπη  τα τελευταία δέκα χρόνια. Έτσι σύντομα θα επέλθει σημαντική διαφοροποίηση της παγκόσμιας αγοράς φωτοβολταϊκών, με τις νέες αγορές που ακόμη έχουν ελάχιστα αναπτυχθεί.
Η Ιταλία είναι σύμφωνα με την ανακοίνωση η μεγαλύτερη αγορά φωτοβολταϊκών του κόσμου, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, Κίνα, ΗΠΑ, Γαλλία και Ιαπωνία. Η συνολική εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ενέργεια στον κόσμο στα τέλη του 2011 ανέρχεται σε 67,4 GW.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.