Φωτοβολταϊκά στην Ιαπωνία: Μείωση των Feed-In-Tariffs για φωτοβολταϊκή ενέργεια κατά 10%

 
20 tracker Fot 330x165 Φωτοβολταϊκά στην Ιαπωνία: Μείωση των Feed In Tariffs για φωτοβολταϊκή ενέργεια κατά 10%

Mείωση των Feed-In-Tariffs της ηλιακής ενέργειας στο έτος 2013 με ισχύ από την 1η Απριλίου κατά 10%

Η αρμόδια επιτροπή του ιαπωνικού Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI) πρότεινε την μείωση των Feed-In-Tariffs  της ηλιακής ενέργειας στο έτος 2013 με ισχύ  από την 1η Απριλίου κατά 10%.

Έτσι για φωτοβολταϊκά συστήματα με ονομαστική ισχύ μικρότερη από 10 κιλοβάτ (kW), επέρχεται μείωση από 42 στα 38 γιεν (από 0,33 στα 0,30 ευρώ) ανά κιλοβατώρα ηλιακής ενέργειας. Για μεγαλύτερα συστήματα φωτοβολταϊκών, η τιμή κυμαίνεται στα 36 και 37,8 γιεν (0,29 – 0,30 ευρώ) ανά kWh .

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής του υπουργείου, για τα μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα, τα έργα  αποφέρουν αποδόσεις κεφαλαίων μετά φόρων της τάξης του  3,2%, για τα μεγαλύτερα μέχρι 6%, δεδομένου ότι οι δαπάνες για την κατασκευή τών έργων  έχουν μειωθεί αισθητά.

Η συμφωνία αγοράς για την ηλιακή ενέργεια από μεγαλύτερα έργα ισχύει για 20 χρόνια, για τα μικρότερα συστήματα για δέκα χρόνια. Η Επιτροπή αναμένει ότι το κόστος των μικρότερων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων μειώθηκε στα 427 γιεν (3,41 ευρώ) ανά watt, αυτό των μεγαλύτερων στα 280 γιεν (2,23 ευρώ).

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.