ΛΑΓΗΕ: Στοιχεία Προβλέψεων Διείσδυσης νέων σταθμών ΑΠΕ και σταθμών ΣΗΘΥΑ

 

Με βάση τις εκτιμήσεις της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προβλέψεις για την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία για τα έτη 2013 και 2014. Επισημαίνουμε ότι μετά από κάθε μηνιαία εκκαθάριση των ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ οι παρακάτω προβλέψεις αναθεωρούνται, βάσει των πραγματικών στοιχείων διείσδυσης του συγκεκριμένου μήνα. Στοιχεία με βάση το Ενημερωτικό Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ – Ιανουάριος 2013 .

lagie ΛΑΓΗΕ: Στοιχεία Προβλέψεων Διείσδυσης νέων σταθμών ΑΠΕ και σταθμών ΣΗΘΥΑ

Στοιχεία Προβλέψεων Διείσδυσης στο Διασυνδεδεμένο, με βάση την εγκατεστημένη ισχύ (MW) ανά τεχνολογία σταθμών ΑΠΕ και σταθμών ΣΗΘΥΑ.

 
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.