Πιλοτικό σχέδιο στη Γερμανία για την πλήρη καλύψη των ενεργειακών αναγκών ενός νοικοκυριού από ηλιακή ενέργεια

 
14 stegi1 330x2221 Πιλοτικό σχέδιο στη Γερμανία για την πλήρη καλύψη των ενεργειακών αναγκών ενός νοικοκυριού από ηλιακή ενέργεια

Φωτοβολταϊκά σε στέγη σε συνδυασμό με αποθήκευση της ενέργειας

Στις  18/02/2013 η DZ-4 GmbH (Αμβούργο, Γερμανία) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου πιλοτικού ηλιακού σταθμού παραγωγής ενέργειας, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ενός νοικοκυριού. Το πιλοτικό σύστημα προς όφελος μιας οικογένειας στο Pinneberg περιέχει φωτοβολταϊκά στην οροφή του σπιτιού και μια εσωτερική μπαταρία αποθήκευσης στο υπόγειο.

Η ηλιακή ενέργεια που παράγεται χρησιμοποιείται είτε άμεσα είτε αποθηκεύεται προσωρινά στην λιθίου μπαταρία και καταναλώνεται αργότερα. Το φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή έχει ισχύ 10,71 κιλοβάτ (kW), ενώ η μπαταρία έχει δυνατότητα αποθήκεύσης 10,2 kWh. Το ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης κατά τη διάρκεια του 2012 κατάφερε να καλύψει τα δύο τρίτα περίπου των αναγκών της ενέργειας της πενταμελούς οικογένειας!

Το πιλοτικό αυτό έργο δείχνει, ότι το μέλλον της ηλιακής ενέργειας βρίσκεται στην ιδιοκατανάλωση. Σε χώρες όπως η Ελλάδα τέτοια έργα μπορούν να καλύψουν μέχρι και το 100% των ενεργειακών αναγκών των νοικοκυριών. Το αποτέλεσμα του έργου στην Γερμανία είναι μια ηθική ανταμοιβή για όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στην ενεργειακή επανάσταση και είναι θερμοί οπαδοί της πράσινης καθαρής ενέργειας .

 

 
This entry was posted in ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.