Η Ιταλία κάνει μεγάλα άλματα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών είναι ραγδαία

 
103 prasini energia Fot 330x248 Η Ιταλία κάνει μεγάλα άλματα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών είναι ραγδαία

Τα προγράμματα για τις ανανεώσιμες στην Ιταλία επέφεραν μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές

Ο  διεθνής Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) αναγνώρισε τη σημασία της ιταλικής πολιτικής ενισχύσεων για τη μετάβαση της ενέργειας στις ανανεώσιμες πηγές.

Σύμφωνα με την έκθεση «Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Απόδοσης: Ιταλία 2013» το 28% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην Ιταλία το 2011 προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με την feed-in tariff και την οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Ιταλία κατάφερε την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών: 6,4% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 2012 προήλθε από φωτοβολταϊκά συστήματα. Έτσι το ποσοστό ηλιακής ενέργειας στην Ιταλία είναι υψηλότερο από ό, τι στις άλλες μεγάλες χώρες, υψηλότερο από ό, τι στη Γερμανία ή την Ισπανία.

Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ιταλίας αυξήθηκε ραγδαία κατά την τελευταία δεκαετία. Από 17,5% που ήταν το2000,  έφτασε στο 28% το 2012. Η μεγαλύτερη αύξηση έγινε στην  ενέργεια που προμηθεύουν τα βιοκαύσιμα και η διαχείριση των αποβλήτων, ωστόσο  η ανάπτηξη της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, ήταν ταχύτερη. Έτσι η Ιταλία  έχει υπερβεί τους στόχους της.

Επίσης, ο OECD τονίζει ότι οι τελευταίες τροποποιήσεις των προγραμμάτων στην Ιταλία επέφεραν μάλιστα μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές!

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.