Με τριπλασιασμό του τέλους ΑΠΕ θα αντιμετωπιστεί το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, σύμφωνα με την ΕΕ

 
48 πρασινη ενεργεια Fot 330χ330 Με τριπλασιασμό του τέλους ΑΠΕ θα αντιμετωπιστεί το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, σύμφωνα με την ΕΕ

Έκτακτη εισφορά γιά όλες τις ΑΠΕ, για την αντιμετώπιση του ελλείμματος ΛΑΓΗΕ

Σε έκθεση που δημοσίευσε η Κομισιόν για την Ελλάδα, στην οποία περιλαμβάνεται το αναθεωρημένο μνημόνιο, τονίζονται τα προβλήματα ρευστότητας της αγοράς ηλεκτρισμού, το έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και η αποδέσμευση (unbundling) του ΔΕΣΦΑ από τη μητρική ΔΕΠΑ.
Στην έκθεση τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη επιβολής μέτρων για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού των ΑΠΕ (έλλειμμα ΛΑΓΗΕ).

Η έκθεση αναφέρει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από την ελληνική κυβέρνηση δεν είναι αρκετά να αντιμετωπίσουντο έλλειμμα, ενώ παράλληλα τονίζει την αναγκαιότητα λήψης νέων μέτρων για τον μηδενισμό του ελλείμματος έως το τέλος του 2014.

Το κυριότερο μέτρο σύμφωνα με την έκθεση είναι η άμεση αύξηση του ειδικού τέλους ΑΠΕ(ΕΤΜΕΑΡ). Το τέλος ΕΤΜΕΑΡ επιβάλλεται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και ανέρχεται σήμερα κατά μέσο όρο στα 9,32 ευρώ ανά 1.000 κιλοβατώρες. Η έκθεση της  Κομισιόν προτείνει αύξηση σε 27 ευρώ και μάλιστα από τον Ιούνιο, αφού αξιολογώντας τα επιμέρους μέτρα, που εφαρμόστηκαν ή θα εφαρμοστούν, υπολογίζει ότι το 50% του τελικού αποτελέσματος για τον μηδενισμό του ελλείμματος του λογαριασμού ΑΠΕ, θα προέλθει από την αύξηση του τέλους ΕΤΜΕΑΡ.

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στην αναγκαιότητα υλοποίησης ενός εθελοντικού σχεδίου για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών καθώς και την απελευθέρωση της αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.