Φωτοβολταϊκή ενέργεια για 8 εκατομμύρια νοικοκυριά παράγει η Γερμανία!

 
5 fot dach 330x206 Φωτοβολταϊκή ενέργεια για 8 εκατομμύρια νοικοκυριά παράγει η Γερμανία!

Ιδιοκατανάλωση με την παραγωγή ηλιακής ενέργειας στα νοικοκυριά και την βιομηχανία

Τα φωτοβολταϊκά καλύπτουν στη Γερμανία σήμερα περίπου το 5% της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας και οδηγούν την Γερμανία προς την ενεργειακή επανάσταση: Τα 1,3 εκατομμύρια φωτοβολταϊκών συστημάτων στη Γερμανία, σύμφωνα με πληροφορίες της Ομοσπονδιακής Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (BSW-Solar) παρήγαγαν το 2012 ηλεκτρική ενέργεια για οκτώ εκατομμύρια νοικοκυριά – μια αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά περίπου 45%.
Μέχρι το 2020, η πρόθεση της BSW είναι η επέκταση του μεριδίου της ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας  στο 10%, και μέχρι το 2030 τουλάχιστον στο 20%.

“Η Γερμανία τώρα δρέπει τους καρπούς των προσπαθειών της στον τομέα της ηλιακής τεχνολογίας. Το μερίδιό της στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει τετραπλασιαστεί μέσα σε μόλις τρία χρόνια, ενώ την ίδια στιγμή, η τιμή των φωτοβολταϊκών συστημάτων έπεσε στο μισό”, λέει ο Carsten Koernig, διευθύνων σύμβουλος της Ομοσπονδίας Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας.

 Για το 2013, η ένωση του κλάδου βλέπει νέες τάσεις στα Φωτοβολταϊκά: «Περιμένουμε την αυξημένη χρήση των μπαταριών αποθήκευσης και σύγχρονα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης. Η αποκλειστική τάση για το 2013 είναι η αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας και η μείωση της εξάρτησης από τις εταιρείες ηλεκτρισμού με στροφή στην ιδιοκατανάλωση. Θετική επίδραση για τη μετάβαση της ενέργειας στην ιδιοκατανάλωση είναι, ότι η επέκταση του δικτύων δεν θα είναι πλέον απαραίτητη», συνεχίζει η δήλωση.

Το κόστος παραγωγής της ηλιακής ενέργειας κυμαίνεται σήμερα στα 15-18 σεντς ανά κιλοβατώρα και έτσι για όλο και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις η παραγωγή είναι ιδιαίτερα ελκυστική από οικονομική άποψη. Για λόγους σύγκρισης, η τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες σήμερα κυμαίνεται περίπου 25 σεντς ανά κιλοβατώρα, και είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω.  Έτσι το ενδιαφέρον για την ηλιακή ενέργεια είναι εξαιρετικά αυξημένο με στροφή στην νέα εποχή της ιδιοκατανάλωσης.

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.