Εταιρεία φωτοβολταϊκών REC: το μέλλον των φωτοβολταϊκών βρίσκεται στην ιδιοκατανάλωση

 

Στην έκθεση E-world energy & water(Essen, Γερμανία) από τις 5 μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, η εταιρεία φωτοβολταϊκών REC(Sandvika, Νορβηγία), επιδεικνύει λύσεις ηλιακής ενέργειας με επίκεντρο αυτές για αποκεντρωμένη, αυτάρκη αγορά ενέργειας.

«Ο κλάδος της ενέργειας πρόκειται να αλλάξει δραματικά,” λέει ο Matthias Ermer, Διευθυντής της REC Γερμανίας.”Αν και ακόμη η αγορά κυριαρχείται από μεγάλες εταιρείες ως κεντρικούς διαχειριστές της ενέργειας, το μέλλον και ειδικά αυτό της ηλιακής ενέργειας ανοίκει σε οικονομικά αποδοτική και αποκεντρωμένη προσέγγιση της αγοράς, με νέες ευκαιρίες στην αγορά για τους τοπικούς και περιφερειακούς προμηθευτές ενέργειας, καθώς και για την ιδιοκατανάλωση.”

Η REC προτείνει λύσεις με νέα επιχειρηματικά μοντέλα: Ένα ελκυστικό μοντέλο είναι για παράδειγμα η ίδρυση μικρών περιφερειακών προμηθευτών ενέργειας, οι οποίοι λειτουργούν μονάδες παραγωγής ηλιακής ενέργειας και πωλούν την ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια απευθείας σε οικιακούς και βιομηχανικούς πελάτες σε σταθερή τιμή για συγκεκριμένη περίοδο.

Επίσης το μοντέλο της ιδιακατανάλωσης υποστηρίζεται από την REC με νέες ολοκληρωμένες λύσεις, όπως φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή, μιά μπαταρία αποθήκευσης στο υπόγειο, καθώς και κρατική πιστοποίηση για την παραγωγή πράσινης ενέργειας. Έτσι οικιακοί αλλά και βιομηχανικοί καταναλωτές γίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεξάρτητοι από την τρέχουσα τάση των τιμών με την δική τους ηλιακή ενέργεια.

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.