Χωρίς το «τέλος υπέρ της ΕΡΤ» οι λογαριασμοί της ΔΕΗ

 
43 logariosmos dei1 330x205 Χωρίς το «τέλος υπέρ της ΕΡΤ» οι λογαριασμοί της ΔΕΗ

Χωρίς το «τέλος υπέρ της ΕΡΤ» οι λογαριασμοί της ΔΕΗ

Όπως προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, από τις 11 Ιουνίου αναστέλλεται το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ΕΡΤ.

Με την υπουργική απόφαση τροποποιείται το άρθρο 5  ως εξής:

«Άρθρο 5

Ανταποδοτικό τέλος

Η χρέωση του ανταποδοτικού τέλους (εισφορά) υπέρ της ΕΡΤ Α.Ε., που γίνεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. βάσει του ν. 1730/1987, αναστέλλεται από 11.6.2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.»

Ακόμη, με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση προστίθεται εδάφιο στο άρθρο 4Α που αφορά στην ειδική διαχείριση του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού και παθητικού ως εξής:

«Ειδικότερα τα δικαιώματά της, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας, καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που έχουν μεταβιβαστεί στο Δημόσιο και αφορούν:

α) την μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. έως τη σύσταση νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και

β) τις συχνότητες της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που παραμένουν ενεργές μέχρι τη σύσταση του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ασκούνται από τον Ειδικό Διαχειριστή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.