Αναδρομικές έκτακτες εισφορές στις ΑΠΕ επηρεάζουν αρνητικά τους ενεργεικούς στόχους της ΕΕ, τονίζει η ευρωβουλευτής Νίκη Τζαβέλα

 
30 geld fot 330x248 Αναδρομικές έκτακτες εισφορές στις ΑΠΕ  επηρεάζουν αρνητικά τους ενεργεικούς στόχους της ΕΕ, τονίζει η ευρωβουλευτής Νίκη Τζαβέλα

Η επίτευξη του ενεργειακού στόχου της ΕΕ, επηρεάζεται αρνητικά από αποφάσεις όπως αυτή της έκτακτης εισφοράς

H επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 80% μέχρι το 2050, με πλήρη ασφάλεια εφοδιασμού και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης δείχνει υπερφιλόδοξη. Είναι όμως αναγκαία και το δρόμο δείχνει ο “οδικός χάρτης” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ψηφίζεται στις 24 Ιανουαρίου με βάση εισήγηση της ευρωβουλευτού του ΛΑΟΣ (ΕΕΔ) κ. Νίκης Τζαβέλα. Πριν την ψηφοφορία, η κ. Τζαβέλα απάντησε στις ερωτήσεις:

Πώς βλέπετε το ενεργειακό μίγμα της Ένωσης το 2050; Από που θα προέρχεται κυρίως η ενέργεια τότε;

Μακροπρόθεσμα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα βρεθούν στο επίκεντρο του ενεργειακού μίγματος της Ευρώπης καθώς θα προχωρούμε από το σημερινό πειραματικό στάδιο στη μαζική παραγωγή και από τα επιδοτούμενα προγράμματα στα γνησίως ανταγωνιστικά είδη ενέργειας.

Οι επιδοτήσεις όμως έχουν ήδη οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ενέργειας και αυτό οδήγησε ορισμένα κράτη μέλη στην απόφαση να περιορίσουν την επιδότηση αυτή, κάτι που με τη σειρά του όμως έδιωξε τους υποψήφιους επενδυτές. Πώς μπορεί να υπάρξει στήριξη των ανανεώσιμων χωρίς τέτοια προβλήματα;

Χρειαζόμαστε απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και αποτελεσματικά προγράμματα στήριξης που να μπορούν να προσαρμοσθούν με το πέρασμα του χρόνου. Οι αναδρομικές μεταβολές επηρεάζουν αρνητικά τους επενδυτές…

Το ΕΚ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να βελτιώσουν τη συνεργασία τους για να μειώσουν έτσι το κόστος της ενέργειας και να εξασφαλισθεί ότι οι επενδύσεις στην ΕΕ γίνονται εκεί που είναι αποτελεσματικότερες και παραγωγικότερες.

Στην Ελλάδα για παράδειγμα έχουμε το πρόγραμμα “Ήλιος”, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά και την εξαγωγή της προς την κεντρική Ευρώπη.

πηγή: www.europarl.europa.eu

Το ενεργειακό μείγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση απο 1995, 2010 :

Ενεργειακό μίγμα ΕΕ1995 (%) Ενεργειακό μίγμα ΕΕ 2010 (%) 
Πετρέλαιο 39 Πετρέλαιο 35
Άνθρακας 22 Φ. Αέριο 25
Φ. Αέριο 20 Άνθρακας 16
Πυρηνική ενέργεια 14 Πυρηνική ενέργεια 13
Ανανεώσιμες 5 Ανανεώσιμες 10
 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.