H Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών σε συνεργασία με τον ΣΠΕΦ ζητούν να εκπίπτει η έκτακτη εισφορά από το εισόδημα

 
pefe H Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών σε συνεργασία με τον ΣΠΕΦ ζητούν να εκπίπτει η έκτακτη εισφορά από το εισόδημα

H Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών σε συνεργασία με τον ΣΠΕΦ ζητούν να εκπίπτει η έκτακτη εισφορά από το εισόδημα

Η ΠΕΦΕ (Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών Επιστημόνων),  σε συνεργασία με τον  ΣΠΕΦ,  έστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών ζητώντας να εκπίπτει ως δαπάνη από το εισόδημα των ηλεκτροπαραγωγών η εισφορά του ν. 4093/2012.

Ολόκληρη η  επιστολή της ΠΕΦΕ:
ΘΕΜΑ: « ‘Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ι περίπτ. Ι2 του νόμου 4093/12-11-2012 (ΦΕΚ 222 Α’), επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η οποία υπολογίζεται επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως και 30.6.2014 και αφορά τους λειτουργούντες σταθμούς, καθώς και όσους σταθμούς τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεση τους εφεξής. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του προ ΦΠΑ, τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, και ανέρχεται ςε 25%, 30%, 27% και 10% ανάλογα με το πότε τέθηκαν σε λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους. Με απόφαση του ΥΠΕΚΑ δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη έτος η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς.

Τα ποσά που αντιστοιχούν στην ανωτέρω εισφορά υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ η τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, εκδίδεται δε εκκαθαριστικό σημείωμα αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. ε’ της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτονται οι κάθε είδους φόροι, τέλη και δικαιώματα που βαρύνουν την επιχείρηση. Δεν εκπίπτουν φόροι, τέλη και εισφορές που βαρύνουν την επιχείρηση και αναφέρονται περιοριστικά στην περιπτ. ε’ της παραγρ. 1.

Στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος», άρθρο 18, αναφέρονται ποιες δαπάνες δεν εκπίπτουν, επίσης και ποιοι φόροι- τέλη δεν εκπίπτουν. Δεν περιλαμβάνεται η εν θέματι έκτακτη εισφορά. Το ποσοστό της εισφοράς αυτής 25%, 27%, 30% το οποίο υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων που αφορά, και το οποίο ποσοστό είναι υψηλότερο και αυτού ακόμη του συντελεστή φόρου 20% ή 25% (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) που επιβάλλεται ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ των επιχειρήσεων αυτών. Το γεγονός αυτό κα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στις επιχειρήσεις αυτές για τα δύο- τρία έτη που προβλέπεται η επιβολή της εισφοράς αυτής, οι οποίες θα καταστούν ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ.

Πολλές από αυτές ήδη ερευνούν εναλλακτικές διεξόδους, μείωση- απόλυση προσωπικού, μη ολοκλήρωση της επένδυσης για όσες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και ακύρωση της ενεργοποίησης σύνδεσης ή ακόμη και καταγγελία της σύμβασης στις περιπτώσεις εκείνες που επιτρέπεται νομικά.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως παραβλεφθεί, στο καινούριο σχέδιο νόμου «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος», όπως η ανωτέρω εισφορά δεν θεωρείται ακαθάριστο έσοδο ή να αναγνωρίζεται ως εκπεστέα δαπάνη, λαμβανομένου και του υψηλού ποσοστού αυτής.

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Μετά τιμής Για το Δ.Σ.

     Ο Πρόεδρος                             Ο Αντιπρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Αναστόπουλος      Μανούσος Ντουκάκης     Γεώργιος Ρούσσος

Αντίστοιχη επιστολή είχε στείλει και ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κ. Λουμάκης πριν 6 ημέρες: http://www.sunblog.org/Επιστολή ΣΠΕΦ

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.