Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καλύψουν την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο 80%, μέχρι το 2050!

 
101 prasini energia Fot 330x248 Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καλύψουν την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο 80%, μέχρι το 2050!

Σύμφωνα με μελέτη, η τρέχουσα ζήτηση ενέργειας των ΗΠΑ μέχρι το 2050 80% καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(NREL, Golden, Κολοράντο, ΗΠΑ), του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ κυκλοφόρησε μια τεχνική μελέτη σύμφωνα με την οποία,  οι ανανεώσιμες πηγές στο μέλλον, μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ. Η μελέτη με το όνομα „Renewable Energy Futures Study” εξετάζει τις προκλήσεις για το εθνικό δίκτυο, οι οποίες συνδέονται με ένα υψηλό ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τρέχουσα ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας με τις σημερινές τεχνολογίες και την επέκταση του δικτύου, μπορεί να καλυφθεί μέχρι το 2050 κατά 80% από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα πάνω από την μισή ζήτηση μπορεί να καλυφθεί από την ηλιακή και την αιολική ενέργεια.
Ωστόσο επέρχονται μεγάλες προκλήσεις για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ, αφού για αυτή την ανάπτυξη των ΑΠΕ, απαιτούνται πρόσθετη δυναμικότητα μεταφοράς και βελτίωση της διαχείρισης φορτίου.
Όσο για το κόστος της στροφής στις ΑΠΕ συνεχίζει η μελέτη, η μείωση των τιμών και η βελτίωση των επιδόσεων των τεχνολογιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι οι δύο πιο σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες, βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο.
Στη μελέτη συνεισφέρανε πάνω από 110 επιστήμονες από 35 ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ερευνητικών ιδρυμάτων, των πανεπιστημίων και μη-κυβερνητικών οργανώσεων.

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.