Το ένα τέταρτο της ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας παράγεται από τις ΑΠΕ, το μερίδιο των φωτοβολταϊκών φτάνει το 5,3%

 
2a energy Fot 270x240 Το ένα τέταρτο της ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας παράγεται από τις ΑΠΕ, το μερίδιο των φωτοβολταϊκών φτάνει το 5,3%

ΟΙ ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Γερμανία σε άνοδο

Η αιολική ενέργεια, με μερίδιο 9,2% είναι η σημαντικότερη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στη Γερμανία και ακολουθεί η βιομάζα με 5,7%(2011: 5,3%).Τα φωτοβολταϊκά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 αυξήθηκαν κατά 47%,  και πλέον ανέρχονται με μερίδιο 5,3% στην τρίτη θέση.

Το 2012 είναι μια χρονιά-ρεκόρ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Γερμανία, αφού κατά τους έξι πρώτους μήνες του έτους,για πρώτη φορά έχουν υπερβεί το 25% της παραγώμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από την Ομοσπονδιακή Ένωση Ενέργειας και Υδάτων (BDEW), οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν στο πρώτο εξάμηνο του έτους με 67,9 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες, το ένα τέταρτο των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας(25%) της Γερμανίας. Το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2011 οι ΑΠΕ παρήγαγαν 56,4 δισεκατ. kWh, δηλαδή 21% των αναγκών της χώρας.

Μετά τα φωτοβολταϊκά, ακολουθεί η υδροηλεκτρική ενέργεια με μερίδιο 4,0% (2011: 3,2%), ενώ το μερίδιο της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρέμεινε στο  0,9% (2011: 0,9%).

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.