75% των φωτοβολταϊκών κύτταρων με απόδοση άνω του το 18%, από το 2015

 
60 πανελ γη Fot 330χ250 75% των φωτοβολταϊκών κύτταρων με απόδοση άνω του το 18%, από το 2015

Κοινή τεχνολογία για την παγκόσμια παραγωγή φωτοβολταϊκών κυττάρων

Η εταιρεία έρευνας και στατιστικής NPD Solarbuzz (San Francisco, Kalifornien, ΗΠΑ) εκτιμά ότι μέχρι το 2013, θα προκύψει μια κοινή τεχνολογία(Spire Corporation) για την παγκόσμια παραγωγή φωτοβολταϊκών κυττάρων, και μαζί της θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος πωλήσεων.

Η εταιρεία αναφέρει ότι με την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας, το 75% της παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων κρυσταλλικού πυριτίου θα επιτύχει μέχρι το 2015 απόδοση άνω του 18%. Επίσης με την σημερινή τάση προς ενοποίηση της τεχνολογίας, προβλέπεται, ότι μέχρι το 2016 οι κατασκευαστές φωτοβολταϊκών κυττάρων θα μειωθούν κάτω από τους 100 παγκοσμίως.

Μέχρι στιγμής, κάθε μεγάλος κατασκευαστής φωτοβολταϊκών στοιχείων χρησιμοποιεί και μια διαφορετική τεχνολογία. Αυτό δεν συνεισφέρει στην βελτίωση των τεχνολογιών αλλά ούτε και στην βελτίωση του κόστους. Με μιά κοινή αντίληψη της τεχνολογίας, θα επέλθει πρόοδος στην αποδοτικότητα αλλά και εξυγίανση της αγοράς.
Με την εξυγύανση και το νέο κύκλο αγοράς, η Solarbuzz αναμένει την κυριαρχία των μεγάλων εταιρειών, κατασκευαστών στοιχείων κρυσταλλικού πυριτίου,  της Κίνας και της Ταϊβάν.

 
This entry was posted in ΠΑΝΕΛ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.