Η Ελλάδα σχεδιάζει επιδότηση για εγχώρια ηλιακά συστήματα

 
8 ηλιακή ενέργεια 330x200 Η Ελλάδα σχεδιάζει επιδότηση για εγχώρια ηλιακά συστήματα

ηλιακή ενέργεια

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του Photon η ελληνική κυβέρνηση σκοπεύει να αλλάξει το πρόγραμμα χρηματο-δότησης του από ηλιακή ενέργεια παραγόμενου ρεύματος και να εισαγάγει ένα «ιταλικό μοντέλο χρηματοδότησης», σύμφωνα με τo οποίo ηλιακές μονάδες που χρησιμοποιούν εγχώρια προϊόντα θα λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση σε μορφή επιδότησης. Την συγκεκριμένη θέση την ανέφεραν πολλά ελληνικά μέσα ενημέρωσης.
Αντίθετα με την Ιταλία, όπου η επιδότηση  ισχύει στην περίπτωση χρησιμοποίησης ευρωπαϊκών προϊόντων,  στην Ελλάδα, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μόνο τα ηλιακά συστήματα που θα χρησιμοποιούν ελληνικά προϊόντα. Το δικηγορικό γραφείο Μεταξάς & Συνεργάτες, υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι συμβατό με το ευρωπαικό δίκαιο καθώς αντίκειται στο άρθρο 107, παράγραφο 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτού του είδους κρατικές ενισχύσεις σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή κλάδους στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και απογορεύονται αυστηρά.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.photon.de

 
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.