Φωτοβολταϊκό σύστημα σε επαγγελματική οροφή από την OPUS

 
108 opus 330x248 Φωτοβολταϊκό σύστημα σε επαγγελματική οροφή από την OPUS

Φωτοβολταϊκό σύστημα σε επαγγελματική οροφή από την OPUS

Ένα νέο φ/β σύστημα ισχύος 57,81kW ολοκλήρωσε η εταιρεία OPUS A.E.  Το έργο εγκαταστάθηκε στην οροφή των επαγγελματικών εγκαταστάσεων της εταιρείας «Α. & Μ. Λυγνός Α.Β.Ε.Κ.Ε.» στο Κορωπί Αττικής. Το έργο αποτελείται από 246 πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου ισχύος 235Wp έκαστο και 4 τριφασικούς αντιστροφείς. Συνδέθηκε παράλληλα με το υφιστάμενο φ/β σύστημα ισχύος 19,89kW, σχηματίζοντας ένα ενιαίο σταθμό ονομαστικής ισχύος 77,70kW, το οποίο αναμένεται να αποφέρει έσοδα περίπου 50.000€ και να αποτρέπει την εκπομπή 100 τόνων CO2 ετησίως.

Η εταιρεία OPUS A.E., διαθέτοντας την εμπειρία αδειοδότησης περισσότερων από 20MW σε φ/β επενδύσεις και στην εγκατάσταση έργων από 1kW έως 1,9MW, έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί φ/β έργα υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας. Είναι πιστοποιημένη για τις υπηρεσίες της κατά ISO 9001:2008.

 
This entry was posted in ΣΚΕΠΕΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.