Η Ελλάδα ανέβηκε στην 42η θέση του «Δείκτη Ενεργειακής Βιωσιμότητας 2012» του Παγκόσμιου Ενεργειακού Συμβουλίου

 
16 DEH Rypoi Fot 330x248 Η Ελλάδα ανέβηκε στην 42η θέση του «Δείκτη Ενεργειακής Βιωσιμότητας 2012» του Παγκόσμιου Ενεργειακού Συμβουλίου

Αδύνατο σημείο της Ελλάδας το χαμηλό ποσοστό της εγχώριας παραγωγής σε σχέση με την συνολική ενεργειακή προσφορά

Βελτίωση παρουσίασε η θέση της Ελλάδας διεθνώς, όσον αφορά την ενεργειακή βιωσιμότητα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας (World Energy Council-WEC), το οποίο καταρτίζει και τον σχετικό σύνθετο «Δείκτη Ενεργειακής Βιωσιμότητας».

Για το 2012, η χώρα μας κατέλαβε την 42η θέση, έναντι της 52ης το 2011 και της 44ης το 2010. Όσον αφορά τις επιμέρους παραμέτρους, που συνιστούν τον εν λόγω δείκτη, η Ελλάδα φέτος κατέλαβε τις εξής θέσεις ανά τομέα: – Ενεργειακή ασφάλεια: 43η έναντι 63ης θέσης το 2011 και 50ής το 2010 (σαφής βελτίωση σε σχέση με πέρυσι).

- Κοινωνική (ενεργειακή) ισότητα: 23η έναντι 16ης θέσης το 2011 και 10ης το 2010 (συνεχής επιδείνωση).

- Περιβαλλοντικές (ενεργειακές) επιπτώσεις: 76η έναντι 83ης θέσης το 2011 και 86ης το 2010 (αργή αλλά σταθερή βελτίωση).

Η έκθεση επισημαίνει, ότι το 2012 η Ελλάδα κέρδισε δέκα θέσεις στο Δείκτη Ενεργειακής Βιωσιμότητας σε σχέση με το 2011 χάρη στην ισχυρότερη ενεργειακή ασφάλειά της φέτος, η οποία βελτιώθηκε όσον αφορά όλες τις επιμέρους παραμέτρους (με εξαίρεση τα πετρελαϊκά αποθέματα που εμφάνισαν μικρή μείωση).

Παράλληλα, επισημαίνεται, ότι παραμένει αδύνατο σημείο της χώρας το χαμηλό ποσοστό της εγχώριας παραγωγής σε σχέση με την συνολική ενεργειακή προσφορά.

Στον τομέα της κοινωνικής ισότητας, όσον αφορά την πρόσβαση των πολιτών στην ενέργεια, επισημαίνεται, ότι η χώρα μας συνεχίζει να τα πηγαίνει καλά (έχει συγκριτικά τις καλύτερες διεθνείς επιδόσεις της), αν και, όπως αναφέρεται, τελευταία έχει σημειωθεί μια μικρή πτώση, όσον αφορά την ποιότητα της προσφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και το πόσο οικονομικά προσιτό είναι το ρεύμα.

Σχετικά με το περιβαλλοντικό «αποτύπωμα» της ενέργειας στην Ελλάδα, επισημαίνεται, ότι η βελτίωση της χώρας διεθνώς το 2012 οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού. Όπως τονίζεται, αν και στη χώρα μας έχει αυξηθεί σημαντικά η ενεργειακή κατανάλωση ανά κεφαλή, η Ελλάδα δείχνει να μετριάζει πιο αποτελεσματικά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση με άλλες χώρες με παρόμοιο επίπεδο ενεργειακής κατανάλωσης.

Όπως αναφέρει η μελέτη, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα προέρχεται από συμβατικά θερμοηλεκτρικά εργοστάσια (86%), ενώ συνεισφέρουν επίσης η υδροηλεκτρική ενέργεια (11%) και οι λοιπές ανανεώσιμες πηγές (4%). Η έκθεση ακόμα αναφέρει, ότι ο τομέας ενέργειας συμβάλλει κατά 17,9% στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι 8,98 μετρικοί τόνοι ανά κεφαλή.

Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Ενεργειακού Συμβουλίου, που εδρεύει στο Λονδίνο, οι δέκα πρώτες χώρες από άποψη ενεργειακής βιωσιμότητας είναι κατά σειρά οι εξής: Σουηδία, Ελβετία, Καναδάς, Νορβηγία, Φινλανδία, Νέα Ζηλανδία, Δανία, Ιαπωνία, Γαλλία και Αυστρία.

Συγκριτικά με την Ελλάδα, η Πορτογαλία κατέλαβε το 2012 την 25η θέση, η Βουλγαρία την 38η, η Αλβανία την 40ή, η Κύπρος την 49η και η Τουρκία την 64η. θέση.

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.