Βιοκλιματικές παρεμβάσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

 
77 ενεργεια Fot 330χ2401 Βιοκλιματικές παρεμβάσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Επιχειρησιακό Προγράμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"

Με στόχο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των ΑΠΕ σε σχολικές μονάδες το ΥΠΕΚΑ θα χρηματοδοτήσει μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 197 προτάσεις έργων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε περίπου 300 σχολεία της χώρας, προϋπολογισμού 100 εκ ευρώ. Οι προτάσεις έχουν υποβληθεί από τους Δήμους τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων και το Υπουργείο Παιδείας, σε ανταπόκριση σχετικής πρόσκλησης του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Eπιδιώκοντας τη περαιτέρω διεύρυνση ανάλογων παρεμβάσεων ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιμάτικης Αλλαγής υπέγραψε νέα πρόσκληση 20 εκατ. ευρώ για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.