Σε ερώτηση στη Βουλή τα αγροτικά φωτοβολταϊκά

 
15 geld fot 330x248 Σε ερώτηση στη Βουλή τα αγροτικά φωτοβολταϊκά

Τα αγροτικά φωτοβολταϊκά στη Βουλή

Τα θέματα της έκτακτης εισφοράς και των προθεσμιών για την κατασκευή των πάρκων έφερε στις 30.11.12 με ερώτηση στη Βουλή ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης.

Ολόκληρη η ερώτηση του βουλευτή:

“Με το νόμο 3851/2010, δινόταν η προοπτική και η ευκαιρία στους αγρότες να  επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας . Η ουσιαστική προτροπή που δέχθηκαν με την ύπαρξη του νόμου, με την πάροδο του χρόνου αρχίζει και διαφαίνεται ως ακόμη μια αρνητική εξέλιξη.

Το πολυνομοσχέδιο  που ψηφίστηκε πρόσφατα, δείχνει να οδηγεί προς αυτήν την κατεύθυνση αφού η επιβολή έκτακτης εισφοράς αγροτών για τα φωτοβολταϊκά, από 25 έως 30%, αναφερόμενη μάλιστα στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, καθιστά αρνητική την επένδυσή τους. Οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο, επιβαρύνοντάς τους με δανειακές υποχρεώσεις που αδυνατούν, αντικειμενικά, να εξυπηρετήσουν.

Ως ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα εξελίσσεται, επίσης, το θέμα των προθεσμιών. Σημαντικός αριθμός επαγγελματιών αγροτών αντιμετωπίζει δυσκολία στην εγκατάσταση φ/β σταθμών, κυρίως λόγο της έλλειψης παράτασης των προβλεπόμενων προθεσμιών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία τους, που καθυστερεί από την αδυναμία της ΔΕΗ, να εγκαταστήσει έγκαιρα το δίκτυο σύνδεσής τους. Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που είχε συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, έως την έναρξη ισχύος του ν.4093/2012, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που ίσχυε κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους θα λάβει χώρα μέχρι την 12/3/2013. Η μείωση της προθεσμίας ενεργοποίησης θέτει σε πολύ μεγάλο κίνδυνο τις επενδύσεις των παραγωγών που επηρεάζει.

Σύμφωνα και με προηγούμενη ερώτηση που έχω καταθέσει σχετικά με την αποπεράτωση της χρηματοδότησης των αγροτών που έχουν υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με την ΑΤΕ Leasing και την αντιμετώπιση αιτήσεων που είναι προς αξιολόγηση, προκύπτουν  σημαντικές καθυστερήσεις από την αδειοδότηση ως  την εγκατάσταση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθμών των επαγγελματιών αγροτών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται οι ίδιοι. Όπως για περιπτώσεις αιτήσεων έγκρισης δανειακών συμβάσεων, για ήδη εγκεκριμένα δάνεια, αλλά και για κατασκευαζόμενα έργα τα οποία διαχειριζόταν η ΑΤΕ Leasing πριν τεθεί σε εκκαθάριση με την πρόσφατη απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι επενδυτές αγρότες της κατηγορίας αυτής, ενώ έχουν υπογράψει σύμβαση με την ΔΕΗ και έχει εγκριθεί η δανειοδότηση τους από την ΑΤΕ Leasing, ξεκίνησαν να κατασκευάζουν το έργο και βρέθηκαν ξαφνικά στο κενό , αφού η ΑΤΕ Leasing είναι πλέον υπό εκκαθάριση. Η προσφυγή τους σε άλλη τράπεζα, για νέα δανειοδότηση απαιτεί διάστημα από τρεις εως πέντε μήνες, αλλά η προθεσμία για όλους σχεδόν τους επενδυτές που είχαν προσφύγει στην ΑΤΕ Leasing λήγει τον Δεκέμβριο του 2012 ή τον Ιανουάριο του 2013. Χάνουν δηλαδή τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το έργο χωρίς οι ίδιοι να έχουν καμία ευθύνη, πέραν του ότι θα υποστούνε και μεγάλη ζημιά από τις μέχρι σήμερα δαπάνες οι οποίες θα χαθούν αν δεν μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί  :

 1)      Θα τροποποιηθεί η παράγραφος Ι.2 του νόμου 4093/2012, έτσι ώστε η  έκτακτη εισφορά να αναφέρεται στα καθαρά έσοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών  σταθμών;

2)      Θα προβλεφθεί ρύθμιση ώστε με την υποβολή δήλωσης ετοιμότητας από τους παραγωγούς, για την ενεργοποίηση της σύνδεσης, να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η τιμή πώλησης της ΗΕ, χωρίς αυτό να συνδέεται με την ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης ή το χρονοδιάγραμμα κατασκευής αυτών;

3)      Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις για την αποπεράτωση χρηματοδοτήσεων των φωτοβολταϊκών σταθμών;

4)      Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δηλώσουν ότι δεν προτίθενται να υλοποιήσουν την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, (εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη οι σχετικές εργασίες από τη ΔΕΗ), να τους δοθεί η  δυνατότητα επιστροφής της εγγυητικής επιστολής που έχουν καταθέσει και του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος εργασιών σύνδεσης;

5)      Θα δώσετε μια προθεσμία τεσσάρων έως έξι μηνών στους αγρότες που είχαν υπογράψει σύμβαση με την ΔΕΗ και είχε εγκριθεί η δανειοδότηση τους από την  ΑΤΕ Leasing αλλά δεν προχώρησε λόγω της πώλησης της Αγροτικής Τράπεζας και λήγουν οι προθεσμίες τους σε δυο τρείς μήνες μετά την ψήφιση του 4093/12 , έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα εξεύρεσης δανειοδότησης από άλλη τράπεζα και ολοκλήρωσης του έργου.”

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.