Σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 149,82kWp από την ARVIS SOLAR

 
24 arvis news 330x200 Σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 149,82kWp από την ARVIS SOLAR

Arvis Solar

Στις 2/12/2011 η ARVIS SOLAR Ε.Π.Ε. σύνδεσε με επιτυχία στο δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 149,82 kWp στη θέση Κουντριά του Δήμου Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας. Χρησιμοποιήθηκαν 681 φωτοβολταϊκές γεννήτριες του οίκου Sharp, τύπου ND-220(E1F) και δέκα τριφασικοί αντιστροφείς του οίκου SMA, τύπου STP 15000-TL. Η στήριξη των Φ/Β γεννητριών έγινε σε σταθερές και σε κινούμενες βάσεις. Εγκαταστάθηκαν 118,14kWp σε σταθερές βάσεις αλουμινίου της HILTI και 31,68kWp σε 6 tracker δύο αξόνων του γερμανικού οίκου Solar Trak, τύπου ST2000. Η εταιρεία αντιπροσωπεύει και διαθέτει σε όλη την Ελλάδα τα προϊόντα του Γερμανικού οίκου Solar. Παράλληλα, προσφέρει πλήρη τεχνική υποστήριξη και επάρκεια ανταλλακτικών.

Η Arvis Solar παράλληλα σύνδεσε στο δίκτυο της ΔΕΗ ακόμα πέντε οικιακά φωτοβολταϊκά έργα.

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.