Κόστος, έσοδα και υποστήριξη κινούμενου και σταθερού πάρκου

 
3 tracker DTS 330x248 Κόστος, έσοδα και υποστήριξη κινούμενου και σταθερού πάρκου

Tracker

Ένα πάρκο με trackers πετυχαίνει από 25 έως και 45% μεγαλύτερες αποδόσεις. Όμως η απόφαση για την εγκατάσταση κινούμενου ή σταθερού πάρκου δεν εξαρτάται μόνο από την απόδοση αλλά και από το κόστος εγκατάστασης και την υποστήριξη.

- Επιπλέον έσοδα: Τα επιπλέον έσοδα από πάρκο 100 KWp με trackers κυμαίνονται από 20.000 μέχρι 30.000 € τον χρόνο

-Κόστος εγκατάστασης: Το κόστος για πάρκο 100 KWp με trackers αυξάνεται από 40.000 μέχρι 60.000 €

- Υποστήριξη και χρόνος απασχόλησης: Ένα σταθερό πάρκο απαιτεί λίγη υποστήριξη και μηδαμινό κόστος συντήρησης, εκτός από τους τυπικούς ελέγχους, καθαρισμό κτλ. Ένα πάρκο με trackers απαιτεί περισσότερο χρόνο και χρήμα για την συντήρηση του, εφόσον οι trackers αποτελούνται από κινούμενα μέρη, που πρέπει να ελέγχονται 1-2 φορές τον χρόνο και να συντηρούνται. Επιπλέον υπάρχει και τον λογισμικό για την κίνηση των tracker.

Ένα επιπλέον έξοδο είναι το συμβόλαιο συντήρησης των παραπάνω, που συνήθως κοστίζει από 800 έως 2000€ τον χρόνο.

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.