Σύγκριση ενός πάρκου με trackers δύο αξόνων με σταθερό πάρκο

 

Για τη σύγκριση χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα 2 πάρκων στη Θεσσαλία, σε απόσταση 900 μ. το ένα απ’ το άλλο για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2011 μέχρι και σήμερα. Και τα δύο πάρκα έχουν επώνυμα Ευρωπαϊκά panels και SMA Inverter.

5 sunnyportal tracker 400x280 Σύγκριση ενός πάρκου με trackers δύο αξόνων με σταθερό πάρκο

1. Πάρκο με Trackers

Το πρώτο διάγραμμα παρουσιάζει τα δεδομένα του πάρκου 100 KWp με trackers και το δεύτερο του  πάρκου 100 KWp με σταθερές βάσεις, με νότιο προσανατολισμό και 30Ο γωνία. Τα δεδομένα προέρχονται  από το Sunnyportal της SMA που είναι ανοιχτό για όλους. www.sunnyportal.com.

4 sunnyportal fest 400x2801 Σύγκριση ενός πάρκου με trackers δύο αξόνων με σταθερό πάρκο

2. Πάρκο με σταθερές βάσεις

Η σύγκριση από την αρχή του 2011 μέχρι σήμερα δείχνει μια διαφορά της τάξης 34,75% για το πάρκο με τους trackers.

Παραδειγματικά:
A. Ιούλιος 2011
: το πρώτο πάρκο απέδωσε 26.300 KWh και το δεύτερο 17.900 KWh, μια διαφορά 47%.

B. Ιανουάριος 2011: το πρώτο πάρκο απέδωσε 8.950 KWh και το δεύτερο 7.300 KWh μια διαφορά 22,5%.

Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι ένα πάρκο με σταθερές βάσεις αποδίδει 140.000 KWh τον χρόνο  το πάρκο με τους trackers αποδίδει περίπου 34,75% παραπάνω, δηλαδή 192.000 KWh.

Τα έσοδα ανέρχονται περίπου στις 60.000€ από το σταθερό πάρκο και στις 80.000€ με trackers:60.000€+(60.000*34%)= 80.850 €

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.