Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού από τον ΔΕΔΔΗΕ

 

DEDDHE Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού από τον ΔΕΔΔΗΕΟ ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στις περιοχές:

  • Θεσσαλονίκης: πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι (16)ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, (για τις ανάγκες αυτής) που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.
  • Αλεξανδρούπολης: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/ Περιοχής Αλεξανδρούπολης Πρακτορείο Ορεστιάδας και Πρακτορείο Διδυμοτείχου που εδρεύει στο Νομό Έβρου.
  • Λάρισας: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Λάρισας, που εδρεύει στον Νομό Λάρισας.
  • Άμφισσας: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής  Άμφισσας που εδρεύει στο Νομό Φωκίδας.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 8.12.2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 17.12.2012

Οι ανακοινώσεις με τα απαραίτητα έντυπα προς συμπλήρωση βρίσκονται στο:

http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=42609&nt=105&lang=1

 
This entry was posted in JOBS and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.