Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού από τον ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη και Ρόδο

 

DEDDHE Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού από τον ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη και ΡόδοO ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στις περιοχές της Κρήτης και Ρόδου.

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Νησιών  (∆∆Ν),  που εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Ρόδο. Βλέπε:Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Κρήτη Ρόδο

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 17.12.2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 27.12.2012

Οι ανακοινώσεις με τα απαραίτητα έντυπα προς συμπλήρωση βρίσκονται στο:

ΔΕΔΔΗΕ:Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

 
This entry was posted in JOBS and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.