Αύξηση του τέλους ΕΤΜΕΑΡ (τέλος ΑΠΕ) στα τιμολόγια της ΔΕΗ

 
42 dei euro1 330x223 Αύξηση του τέλους ΕΤΜΕΑΡ (τέλος ΑΠΕ) στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, πρώην τέλους ΑΠΕ

Η χθεσινή ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας(ΡΑΕ) για την αύξηση του τέλους ΕΤΜΕΑΡ, του τέλους χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θα επιφέρει σημαντική αύξηση στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ.

Η νέα μεσοσταθμική τιμή του ΕΤΜΕΑΡ καθορίστηκε σε 14,96 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από τα 9,3 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα(μέση αύξηση 60%). Ωστόσο έγινε και μείωση για τις βιομηχανίες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης.

Η αύξηση θα επιφέρει επιβάρυνση για τα οικιακά τιμολόγια που αντιστοιχεί στα 18 ευρώ ανά τετράμηνο.

Η ΡΑΕ επισημαίνει ότι η αύξηση είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν που πρότεινε ο ΛΑΓΗΕ, για την αντιμετώπιση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ. Η πρόταση του ΛΑΓΗΕ ήταν μια μεστοσταθμική αύξηση της τάξης των 23,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η μείωση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και μάλιστα το έλλειμμα πρέπει να μηδενιστεί ως το τέλος του 2014.

Αναλυτικά οι νέες τιμές για το ΕΤΜΕΑΡ ισχύουν από τον Ιούλιο του 2013 και ανά κατηγορία πελατών είναι οι εξής:

  • Υψηλή Τάση: 1,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα (η μόνη κατηγόρία με μείωση 49% του ΕΤΜΕΑΡ από τα 3,55 ευρώ ανά μεγαβατώρα ).
  • Αγροτική χρήση(Μέση Τάση) 6,97 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 5,57, αύξηση 25%).
  • Λοιπές χρήσεις Μέσης Τάσης (βιομηχανίες, εμπορικές αλυσίδες) 8,87 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 7,76, αύξηση 14%).
  • Αγροτικής χρήσης (Χαμηλή Τάση) 7,33 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 6,48, αύξηση 13%)
  • Οικιακής χρήσης (Χαμηλή Τάση) 20,80 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 9,53 αύξηση 118%)
  • Λοιπές χρήσεις Χαμηλής Τάσης (γραφεία, καταστήματα κ.λπ.) 21,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 14,91, αύξηση 46%).
 
This entry was posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.