Η ΔΕΗ προχωράει σε μελέτη μείωση κόστους

 
92 DEH 330x300 Η ΔΕΗ προχωράει σε μελέτη μείωση κόστους

Η ΔΕΗ προχωράει σε μελέτη μείωση κόστους

Αναφορικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού –«ΓΔΑ»), η οποία κοινοποιήθηκε στην Επιχείρηση στις 17-04-2015, για την τιμολόγηση της  ΑτΕ  το διάστημα  1-07-2010 έως 31-12-2013,  η ΔΕΗ  Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  1. Η Επιχείρηση μελετά την απόφαση, την οποία εξέδωσε η ΓΔΑ, ενώ εκκρεμεί σχετική εκδίκαση στο Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε., προκειμένου να καθορίσει την τακτική της και να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των Ελλήνων καταναλωτών. Σημειωτέον, ότι κάποιες ερμηνείες που δίδονται από μερίδα του Τύπου, με τις οποίες επιχειρείται να συνδεθεί η εν λόγω απόφαση με το κόστος και την τιμολόγηση τόσο της ΑτΕ όσο και των άλλων καταναλωτών Υψηλής Τάσης, δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Σε ότι αφορά σε αυτήν καθαυτή την απόφαση αλλά και τη στάση της Πολιτείας σχετικά με την υπόθεση όπως εκφράστηκε από τον προηγούμενο Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά, που πρέπει να απαντηθούν.
  2. Στόχος της ΔΕΗ είναι η κατά το δυνατό μεγαλύτερη μείωση του κόστους της Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως διαμορφώνεται από τη λειτουργία της αγοράς και ρυθμιστικές παρεμβάσεις, επιλογή που ευθυγραμμίζεται με την πολιτική βούληση της Πολιτείας. Για το σκοπό αυτό θα προβεί σε ολοκληρωμένη μελέτη για τον εντοπισμό και  εξάλειψη των παραγόντων που συντελούν στην αύξηση του κόστους  αυτού, η οποία θα εμπεριέχει προτάσεις με άμεσα και μεσομακροπρόθεσμα μέτρα.Υπενθυμίζουμε ότι για τις ανατιμήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΗ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Δεν αποκόμισε κανένα επιπλέον κέρδος από αυτές, παρά το γεγονός ότι μείωσε δραστικά τις λειτουργικές της δαπάνες. Υπογραμμίζεται  εν προκειμένω ότι μόνο από τη μείωση των μισθών του προσωπικού, εξοικονομήθηκαν 2,8 δις ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενώ τα κέρδη της παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα επωμίσθηκε όλα τα βάρη των καταναλωτών  από τις επιπτώσεις της κρίσης.Το ίδιο διάστημα οι ιδιώτες παραγωγοί και ορισμένοι προμηθευτές εκμεταλλευόμενοι τις στρεβλώσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποκόμισαν σημαντικά κέρδη.

    Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ θεωρεί ότι τις συνέπειες της κρίσης και ειδικότερα τις επιπτώσεις από τις επιλογές του παρελθόντος στο κόστος της  Ηλεκτρικής Ενέργειας  επιβάλλεται να τις επωμιστούν όλες οι πλευρές. Και μάλιστα, όσοι αποκόμισαν και σε κάποιο βαθμό συνεχίζουν να  αποκομίζουν οφέλη και κέρδη, τη στιγμή που όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνθηκαν.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.