Νέοι κλιματολογικοί χάρτες ηλιακής ενέργειας για την Ελλάδα

 

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιραςτου Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (www.atmosphere-upatras.gr) παρουσιάζει στα πλαίσια του “Ελληνικού Δικτύου Ηλιακής Ενέργειας” (www.helionet.gr) κλιματολογικούς χάρτες του διαθέσιμου ηλιακού δυναμικού στην Ελλάδα σε λεπτομερή χωρική ανάλυση (5×5 km).

Η κλιματολογική μελέτη της ηλιακής ενέργειας αφορά την περίοδο  2002-2012. Συνδυάζονται για πρώτη φορά για την Ελλάδα μετρήσεις της ηλιακής ενέργειας από δίκτυο σταθμών, δορυφορικές εικόνες της νέφωσης, δεδομένα για τα αιωρούμενα σωματίδια και υπολογισμοί με μοντέλα σε λεπτομερή χρονική και χωρική κλίμακα.

solarmaps Νέοι κλιματολογικοί χάρτες ηλιακής ενέργειας για την Ελλάδα

Νέοι κλιματολογικοί χάρτες ηλιακής ενέργειας για την Ελλάδα

Στους χάρτες παρουσιάζεται η μέση ετήσια ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας (kWh m-2) σε κάθε σημείο της Ελληνικής επικράτειας. Παρέχονται χάρτες για όλη τη χώρα αλλά και για κάθε νομό και αφορούν την:

  • ολική ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει σε μια οριζόντια επιφάνεια
  • την άμεση ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει σε επιφάνεια που είναι συνεχώς κάθετη στην ακτινοβολία που έρχεται απευθείας από τον ηλιακό δίσκο
  • την ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει σε κεκλιμένη επιφάνεια με βέλτιστη γωνία κλίσης και νότιο προσανατολισμό

Οι κλιματολογικοί χάρτες μπορούν να παρέχουν ουσιαστική πληροφόρηση σε μια σειρά από εφαρμογές στα συστήματα παραγωγής ηλιακής ενέργειας.

Διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα: http://www.atmosphere-upatras.gr/solarmaps

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.