Η Mitsubishi Heavy Industries και η Siemens εξειδικεύουν την πρότασή τους για την Alstom

 
siemens Η Mitsubishi Heavy Industries και η Siemens εξειδικεύουν την πρότασή τους για την Alstom

Η Mitsubishi Heavy Industries και η Siemens εξειδικεύουν την πρότασή τους για την Alstom

Η Mitsubishi Heavy Industries (MHI) και η Siemens υπέβαλλαν σήμερα μία επιστολή προσφοράς, εξειδικεύοντας περαιτέρω την προτεινόμενη συναλλαγή με την Alstom. Με την εξειδικευμένη προσφορά, η MHI και η Siemens επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν την Alstom σαν έναν ανεξάρτητο Παγκόσμιο Παίκτη στους τομείς της Ενέργειας και των Μεταφορών. Έπειτα από εκτενείς συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τις τελευταίες ημέρες, η MHI και η Siemens αναθεώρησαν την πρότασή τους σε ό,τι αφορά στη μείωση της πολυπλοκότητας, την ενίσχυση της υλοποίησης και τον περιορισμό της έκθεσης σε κινδύνους. Στη βάση αυτή, η ΜΗΙ και η Siemens αποφάσισαν να απλοποιήσουν περαιτέρω τη δομή της πρότασής τους, προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων. Ως αποτέλεσμα, μία επιπλέον συνεισφορά σε μετρητά της τάξης του €1,2 δισ. προστίθεται στο ποσό των €8,2 δισ., ενώ η συνολική αποτίμηση των ενεργειακών δραστηριοτήτων της Alstom αυξάνεται κατά €400 εκατομμύρια, φτάνοντας τα €14,6 δισ.

Η εξειδικευμένη πρόταση συνεχίζει να διατηρεί το σημερινό διαμέτρημα της Alstom στο σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της, βελτιώνει τη βιομηχανική της βιωσιμότητα και ενδυναμώνει τη χρηματοοικονομική της δομή, προσφέροντάς της τη δυνατότητα να αποτελέσει μία Γαλλική εισηγμένη εταιρεία με έσοδα που προσεγγίζουν τα €20 δισ. Με τις 1.000 νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από την ΜΗΙ και τις 1.000 θέσεις πρακτικής άσκησης που θα προσφέρει η Siemens, η πρόταση θα ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας στη Γαλλία. Η ΜΗΙ και η Siemens συνεχίζουν να πιστεύουν ακράδαντα ότι η πρότασή τους είναι η καλύτερη για την Alstom, τους εργαζομένους της, τους πελάτες της, τους μετόχους της και τα Γαλλικά εθνικά συμφέροντα. Η συγκεκριμένη πρόταση υπερέχει από βιομηχανική, χρηματοοικονομική και κοινωνική σκοπιά.

Οι εξειδικεύσεις οδηγούν στα εξής μέτρα:

Πλέον, η ΜΗΙ σκοπεύει να εξαγοράσει μερίδιο 40% στις συνδυασμένες δραστηριότητες ατμοηλεκτρικής ενέργειας, δικτύων και υδροηλεκτρικής ενέργειας της Alstom. Αυτή η τροποποίηση θα απλοποιήσει σημαντικά την υλοποίηση της συναλλαγής, καθώς η συγκεκριμένη επένδυση μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί μέσω μίας εταιρείας holding (συμμετοχών), σε αντίθεση με τις τρεις κοινοπραξίες που προβλέπονταν στην προηγούμενη πρόταση της 16ης Ιουνίου. Επομένως, η συνεισφορά σε μετρητά της MHIαυξάνεται κατά €800 εκατομμύρια, από τα €3,1 δισ. στα €3,9 δισ., ενώ η αποτίμηση των προκείμενων δραστηριοτήτων παραμένει αμετάβλητη.

Με βάση τις επακόλουθες και πιο προηγμένες αναλύσεις των ευκαιριών/ κινδύνων, η Siemens μπόρεσε να αυξήσει την προσφορά της σε ρευστό κατά €400 εκατομμύρια. Έτσι, η συνολική εκτίμηση της πρότασης αυξάνεται στα €4,3 δισ.

Σε συνέχεια της προτεινόμενης Επιστολής Εκδήλωσης Προθέσεων για τις Σιδηροδρομικές δραστηριότητες, η Siemens προτείνει να εισέλθει άμεσα σε μια Κοινοπραξία με την Alstom, η οποία θα αφορά δραστηριότητες Διαχείρισης Συγκοινωνιών και θα περιλαμβάνει και τον τομέα Σηματοδότησης.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.