Ο μικρο-μετατροπέας Sunny Boy 240 διαθέσιμος και στην Ελλάδα

 
sma2 Ο μικρο μετατροπέας Sunny Boy 240 διαθέσιμος και στην Ελλάδα

Ο μικρο-μετατροπέας Sunny Boy 240 διαθέσιμος και στην Ελλάδα

Ο ιδανικός μετατροπέας για ένα ευέλικτο φωτοβολταϊκό σύστημα σε επίπεδο φωτοβολταϊκών πλαισίων: ο Sunny Boy 240 αποτελεί σε συνδυασμό με το Sunny Multigate την τέλεια αλλά και εύκολη λύση για ποικίλες εφαρμογές, όπως π.χ. για επιμέρους γεννήτριες με διαφορετικό προσανατολισμό και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με τακτικά σκιασμένα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Σε κάθε περίπτωση οι εγκαταστάσεις με Sunny Boy 240 και Sunny Multigate μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαταχθούν εκ νέου και να αναβαθμιστούν χάρη στη δομοστοιχειωτή δομή τους – σε περίπτωση κατασκευαστικών αλλαγών, επέκτασης της ισχύος ή ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες. Επιπλέον, στην SMA το σύστημα μικρομετατροπέων και το σύστημα στοιχειοσειρών συνδυάζονται τέλεια μεταξύ τους.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.