Προβλέψεις ΛΑΓΗΕ για το έλλειμμα

 
64 lagie 330185 Προβλέψεις ΛΑΓΗΕ για το έλλειμμα

Συνολική ισχύς μέχρι τέλος Φεβρουαρίου: 4.2 γιγαβάτ από αιολικά και φωτοβολταϊκά

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 19598 για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ, η εγκατεστημένη ισχύς Αιολικών και Φωτοβολταϊκών ήταν για το τέλος του 2014: 4.000  MW και 1.500 MW αντίστοιχα.

Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Φωτοβολταϊκών στο σύνολο της επικράτειας, στο τέλος του 2012, περιλαμβανομένων και των Φωτοβολταϊκών στις στέγες, ξεπερνά την προβλεπόμενη από την Υ.Α. ισχύ για το τέλος του 2014. Αποτέλεσμα της απόκλισης αυτής είναι το σημαντικά αυξημένο μεσοσταθμικό κόστος ενέργειας από ΑΠΕ. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μεγάλη απόκλιση αναφορικά με τους τιθέμενους για τις λοιπές τεχνολογίες ΑΠΕ στόχους.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ο λειτουργός προβλέπει ότι στο τέλος του 2013 το έλλειμμα θα είναι 695 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2014 θα φτάσει στα 1,3 δισ. ευρώ.

Συγκρίνοντας τις τρέχουσες προβλέψεις με αυτές του προηγούμενου δελτίου (Φεβρουάριος 2013), παρατηρούμε ότι υπάρχει αύξηση του ελλείμματος του Ε.Λ. περίπου 70M€ στο τέλος του 2014.

Λόγω της κρισιμότητας του θέματος, συνεχίζεται εκ μέρους της Πολιτείας η συστηματική παρακολούθηση του τομέα των ΑΠΕ, προκειμένου να εξειδικευθούν και να εφαρμοστούν νέες πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα και τη σταδιακή απόσβεση του ελλείμματος έως το Δεκέμβριο του 2014.

*Oι πληροφορίες προκύπτουν με βάση το Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που δημοσιεύει κάθε μήνα ο ΛΑΓΗΕ.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.