Πτώση στα επιτόκια επιχειρηματικών δανείων

 
justiz Πτώση στα επιτόκια επιχειρηματικών δανείων

Τα επιτόκια στη χώρα μας παραμένουν τα υψηλότερα στη ευρωζώνη και είναι σχεδόν τετραπλάσια εκείνων που πληρώνουν οι επιχειρήσεις στο Βέλγιο

Η μεγάλη διαφορά στα επιτόκια επιχειρηματικών δανείων από τη μία χώρα της ευρωζώνης στην άλλη περιορίστηκε ελαφρώς τον Δεκέμβριο, αποδεικνύοντας και πάλι ότι τα μέτρα που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώνουν τον κατακερματισμό της χρηματοοικονομικής αγοράς.

Λόγω της κρίσης χρέους σε Ισπανία και Ελλάδα, το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων στις υπερχρεωμένες αυτές χώρες είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των εταίρων τους σε πιο υγιείς οικονομικά χώρες, με αποτέλεσμα η σταθερότητα ολόκληρης της ευρωζώνης να απειλείται.

Για το λόγο αυτό η ΕΚΤ έλαβε διάφορα μέτρα, με κυριότερο το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων, το οποίο όμως ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Στο σύνολο της ευρωζώνης, τα επιτόκια επιχειρηματικών δανείων παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΚΤ την Παρασκευή. Στην νότια Ευρώπη όμως τα επιτόκια σε δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ έπεσαν, με την μεγαλύτερη μείωση να σημειώνεται στην Κύπρο – ενώ αυξήθηκαν στον πιο εύρωστο Βορρά.

Τα επιτόκια επιχειρηματικών δανείων ακολουθούν πτωτική πορεία και στην Ελλάδα με τα επιτόκια δανείων μέχρι και 250.000 ευρώ και από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ να πέφτουν τον Δεκέμβριο στο 6,99% και στο 6,11% αντίστοιχα από 7,39% και 6,24%.

Παρά την μείωσή τους παραμένουν τα υψηλότερα στη ζώνη του ευρώ και είναι σχεδόν τετραπλάσια εκείνων που πληρώνουν οι επιχειρήσεις στο Βέλγιο και τα οποία διαμορφώνονται στο 1,77%, τα χαμηλότερα στην ευρωζώνη.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα από το Νταβός ότι ο βασικός στόχος της κεντρικής τράπεζας φέτος είναι να ξεπεραστούν οι μεγάλες ανομοιογένειες στις χρηματοοικονομικές αγορές. Πρόσθεσε όμως ότι οι θετικές «παρενέργειες» στις χρηματοοικονομικές αγορές δεν έχουν ακόμη περάσει στην πραγματική οικονομία.

Πέρα όμως από αυτό, ανακούφιση για την ΕΚΤ αποτελεί το γεγονός ότι εκτός από την Κύπρο και την Ελλάδα, τα επιτόκια επιχειρηματικών δανείων έχουν πέσει τόσο στην Ισπανία, όσο και στην Πορτογαλία και στη Σλοβενία.

Αντίθετα σε χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Φινλανδία και η Ολλανδία, χώρες με τις μικρότερες δυνατές απώλειες από την κρίση χρέους, τα σχετικά επιτόκια αυξήθηκαν.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.