Ανακοίνωση ΡΑΕ για την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ

 
47 rae 330x1603 Ανακοίνωση ΡΑΕ για την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ

Ανακοίνωση ΡΑΕ για την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας kατά την τακτική συνεδρίασή της, την 10η  Ιανουαρίου 2013 εξέδωσε απόφαση  σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους όπως ισχύει, για το α’ εξάμηνο του 2013.

Με βάση την ανακοίνωση ισχύουν, τα παρακάτω:

1. Μεσοσταθμική αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους (ΕΤΜΕΑΡ) σε 9,32€/MWh για το α’ εξάμηνο του 2013.

2. Τον καθορισμό των εξής κατηγοριών πελατών, στις οποίες θα επιμεριστεί το συνολικό εκτιμώμενο απαιτούμενο έσοδο από το Ειδικό Τέλος:

- Οικιακής χρήσης Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

- Αγροτικής χρήσης ΧΤ

- Λοιπές χρήσεις ΧΤ

- Αγροτικής χρήσηςΜέσης Τάσης (ΜΤ)

- Λοιπές χρήσεις ΧΤ

- Υψηλής Τάσης (ΥΤ).

- Κατανάλωση Αυτοπαραγωγής (αφορά αποκλειστικά την ποσότητα ενέργειας που παράγουν οι αυτοπαραγωγοί και καταναλώνουν οι ίδιοι). Για την ποσότητα της ενέργειας αυτής, οι αυτοπαραγωγοί δεν είναι Πελάτες τρίτου προμηθευτή.

3. Τον καθορισμό των συντελεστών επιμερισμού του Ειδικού Τέλους, του άρθρου 143 παρ. 3 περ. γ’ του ν. 4001/2011, για το α’ εξάμηνο 2013, ανά κατηγορία Πελατών, ως εξής:
Κατηγορία Πελατών Συντελεστής σi,j

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)           0,058

Αγροτικής χρήσης ΜΤ      0,005

Λοιπές χρήσεις ΜΤ            0,156

Αγροτικής χρήσης ΧΤ       0,026

Οικιακής χρήσης ΧΤ          0,405

Λοιπές χρήσεις ΧΤ             0,349

4. Τον καθορισμό των τελικών ποσών του επιμερισμένου απαιτούμενου εσόδου από το Ειδικό Τέλος, ανά κατηγορία Πελατών, ως εξής:
Κατηγορία Πελατών-Επιμερισμός Απαιτούμενου Εσόδου ΕΤΜΕΑΡ (εκ. €)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)           14,20

Αγροτικής χρήσης ΜΤ      1,16

Λοιπές χρήσεις ΜΤ            38,06

Αγροτικής χρήσης ΧΤ       6,36

Οικιακής χρήσης ΧΤ          98,84

Λοιπές χρήσεις ΧΤ             85,15

5. Τον καθορισμό των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ του άρθρου 143 παρ. 2, περ. γ’ του ν. 4001/2011, για το α’ εξάμηνο του 2013, ανά κατηγορία πελατών, ως εξής:
Κατηγορία Πελατών-Μοναδιαία χρέωση (€/MWh)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)           3,55

Αγροτικής χρήσης ΜΤ      5,57

Λοιπές χρήσεις ΜΤ            7,76

Αγροτικής χρήσης ΧΤ       6,48

Οικιακής χρήσης ΧΤ          9,53

Λοιπές χρήσεις ΧΤ             14,91

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΡΑΕ: Απόφαση ΡΑΕ

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.