ΔΕΗ: Άγονος ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση των Κυκλάδων

 
92 DEH 330x300 ΔΕΗ: Άγονος ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση των Κυκλάδων

Αγονος ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση των κυκλάδων

Άγονη ήταν τελικά η διαγωνιστική διαδικασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ αναφέρει σε ανακοίνωσή της τα εξής: «Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών από τη θυγατρική της εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ανοίχτηκε ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού τεχνικά αποδεκτού συμμετέχοντος, της σύμπραξης των εταιρειών «Siemens AE–Prysmian Powerlink Srl–Nexans Norway AS».

Η οικονομική προσφορά της διαγωνιζόμενης σύμπραξης έθετε όρους και προϋποθέσεις, που οδηγούσαν σε σοβαρές οικονομικές αποκλίσεις από τους προβλεπόμενους στη διακήρυξη όρους, το δε προσφερόμενο τίμημα δεν θεωρήθηκε εύλογο. Για τον λόγο αυτόν, η πρόσφορά της δεν έγινε αποδεκτή και ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος».

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.