Αλλαγές στο τέλος ΕΤΜΕΑΡ για την απόσβεση του ελλείμματος ΛΑΓΗΕ μέχρι τέλος του 2014

 
47 rae 330x1603 Αλλαγές στο τέλος ΕΤΜΕΑΡ για την απόσβεση του ελλείμματος ΛΑΓΗΕ μέχρι τέλος του 2014

Ο επιμερισμός του τέλους ΕΤΜΕΑΡ θα γίνεται από τη ΡΑΕ κάθε Δεκέμβριο με δυνατότητα αναθεωρήσης κάθε Ιούνιο

Δύο φορές το χρόνο θα αναθεωρείται το τέλος ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνουν οι καταναλωτές ρεύματος, όπως ορίζεται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον τομέα της ενέργειας η πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπει ότι το μοναδιαίο κόστος και ο επιμερισμός του τέλους ΕΤΜΕΑΡ θα γίνεται από τη ΡΑΕ κάθε Δεκέμβριο, με εφαρμογή από το επόμενο ημερολογιακό έτος. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα για τη ΡΑΕ να αναθεωρήσει τις χρεώσεις του τέλους ΕΤΜΕΑΡ κάθε Ιούνιο, με εφαρμογή των αλλαγών από τον Ιούλιο.

Το ενδιαφέρον στη νέα ρύθμιση (που προοιωνίζεται αυξήσεις στο τέλος ΕΤΜΕΑΡ) είναι ότι τονίζεται ότι θα πρέπει τη διετία 2013 – 2014 οι χρεώσεις να καθοριστούν από τη ΡΑΕ με τέτοιο τρόπο ώστε να αποσβεστεί πλήρως στο τέλος της διετίας το έλλειμμα του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού για τις ΑΠΕ.

Φυσικά οι αυξήσεις θα εξαρτηθούν και από την απόδοση των μέτρων που έχουν προωθηθεί από το ΥΠΕΚΑ για τον περιορισμό του ελλείμματος (εισροή εσόδων από το τέλος ΕΡΤ, δημοπρασίες δικαιωμάτων ρύπων, έκτακτο τέλος φωτοβολταϊκών κλπ).

Επίσης σε σχέση με τον τομέα της ενέργειας, στην ίδια πράξη, ρυθμίζονται όλες οι εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση του διαχωρισμού του διαχειριστή του συστήματος φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ) από τη μητρική ΔΕΠΑ. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών και ο διαχωρισμός ΔΕΠΑ/ ΔΕΣΦΑ με βάση τις προβλέψεις του τρίτου ενεργειακού πακέτου θεωρούνται κρίσιμες για να προχωρήσει η αποκρατικοποίηση της εταιρείας αερίου.

Όπως και στην περίπτωση του διαχωρισμού της ΔΕΗ με τον ΑΔΜΗΕ, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ από τη ΔΕΠΑ, τη σύνθεση του εποπτικού συμβουλίου. Τέλος στην πράξη καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για να εγγραφεί κάποιος ενδιαφερόμενος στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών. Μέσω της πράξης καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα και τα επιστημονικά πεδία προέλευσης των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων μηχανικών και οι ειδικότερες διαδικασίες πιστοποίηση.

Πηγή:www.capital.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.