Ανάσα στην αγορά ενέργειας με το δάνειο του ταμείου παρακαταθηκών προς τη ΔΕΗ και ΔΕΠΑ

 
50 dei 220x250 Ανάσα στην αγορά ενέργειας με το δάνειο του ταμείου παρακαταθηκών προς τη ΔΕΗ και ΔΕΠΑ

Έγινε η εκταμίευση του δανείου από το ταμείο παρακαταθηκών για την ΔΕΗ

Με την εκταμίευση του δανείου από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων προς τη ΔΕΗ και ΔΕΠΑ, επέρχεται οικονομική ισορροπία για τους επόμενους μήνες στην αγορά ενέργειας. Το ύψος του δανείου ανέρχεται  σε 130 εκατ. Ευρώ για την ΔΕΗ και 100 εκατ. Ευρώ για την ΔΕΠΑ.
Ωστόσο είναι απαραίτητη η λήψη διορθωτικών μέτρων από την νέα κυβέρνηση, έτσι ώστε μακροχρόνια να επέλθει σταθερότητα στην αγορά. Τα προβλήματα της ΔΕΗ οφείλονται στην έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και στα περίπου 1,2 δισ. ευρώ ανοιχτών λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος!

Παράλληλα η ΡΑΕ ασκεί μεγάλες πιέσεις στη ΔΕΗ, για τις ανοιχτές υποχρεώσεις της και απειλεί με αυστηρά μέτρα σε κάθε παραβίαση του νόμου για την πώληση ρεύματος. Αν η ΔΕΗ δεν καλύψει μέχρι τέλους Ιουνίου τις οφειλές της, κινδυνεύει να ξεκινήσουν εναντίον της οι ίδιες διαδικασίες που ξεκινούν για τις μικρές ιδιωτικές εταιρείες.  Έτσι το δάνειο που εκταμίευσε η ΔΕΗ είναι η σανίδα σωτηρίας για να καλύψει τις υποχρεώσεις της για τους επόμενους μήνες.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.