Προτάσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών ΠΑΣΥΦ

 
31 panel Fot 330x250 Προτάσεις του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών ΠΑΣΥΦ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών

Ο ΠΑ.ΣΥ.Φ με επιστολή του αναφέρει τις θέσεις του για το αποκαλούμενο “Ειδικό Τέλος ΑΠΕ” – Οριακή Τιμή Συστήματος – Εγγυημένες τιμές (Feed in tariffs) και προτείνει τα εξής:

Α) Τη διατήρηση του FIT(Feed in Tariff) μέχρι 31-12-2012, διάστημα κατά το οποίο ο υπολογισμός “ΕΤ ΑΠΕ” και ΟΤΣ παραμένει σταθερός.

Β) Στο μέτρο που σε ουσιώδες μέρος του το αποκαλούμενο “Ειδικό Τέλος ΑΠΕ” δεν κατευθύνεται στη στήριξη των ΑΠΕ, θα ήταν σωστότερο να αποκαλείται «Τέλος Διοξειδίου του Άνθρακα» ή «Τέλος Κλιματικής Αλλαγής», για την αποφυγή αρνητικών συνειρμών και παρανοήσεων σε σχέση με το πού τελικά πράγματι διατίθεται το εν λόγω τέλος.

Γ) Η μέθοδος υπολογισμού του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ προβλέφθηκε με το Ν. 2773/1999, όταν οι ΑΠΕ είχαν ελάχιστο μερίδιο στο ισοζύγιο ενέργειας και η μέθοδος αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα, παρά τη μεταβολή της οργάνωσης της αγοράς, καθώς και την αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ.

Δ) Σημειώνουμε εξάλλου ότι είναι επιστημονικά αβάσιμη η διασύνδεση της προβληματικής της ελλειμματικής λειτουργίας του ΔΕΣΜΗΕ με τη συζήτηση για το ύψος των εγγυημένων τιμών για τις ΑΠΕ.  Προτείνεται η εξεύρεση νέων πηγών εσόδων για την κάλυψη του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.

Ε) Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις σε ΑΠΕ και ειδικότερα σε φ/β με δυνατότητες ευχερούς χρηματοδότησης και χαμηλότοκου δανεισμού, ταχύρρυθμες και απλουστευμένες αδειοδοτικές διαδικασίες καθώς και τήρηση των νομοθετικά καθορισμένων χρόνων για κάθε αδειοδοτικό στάδιο (fast track για μικρότερες και μικρές επενδύσεις).

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά  υπόψη από το αρμόδιο Υπουργείο και τη Ρυθμιστική Αρχή, για να μπορούν οι μικρές και μεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύουν σε ΑΠΕ, να είναι ανταγωνιστικές και να ενισχύουν την Ελληνική  οικονομία. Σε κάθε άλλη περίπτωση εξοστρακίζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, καθίστανται μη ανταγωνιστικές και υπονομεύεται η εγχώρια επενδυτική και αναπτυξιακή προσπάθεια σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη μάλιστα καμπή για τη χώρα μας.

Αναλυτικά η επιστολή του ΠΑ.ΣΥ.Φ στο link: http://www.pasyf.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.