Αύξηση των επενδύσεων στην ευροζώνη κατά 8,9% στον τομέα έρευνας και καινοτομίας

 
29 geld fot 330x248 Αύξηση των επενδύσεων στην ευροζώνη κατά 8,9% στον τομέα έρευνας και καινοτομίας

Αύξηση των επενδύσεων στην ευροζώνη κατά 8,9%

Παρά την κρίση, κορυφαίες επιχειρήσεις της ΕΕ συνεχίζουν να επενδύουν στην καινοτομία, σύμφωνα με πίνακα αποτελεσμάτων για τις βιομηχανικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το 2011 εταιρείες-κολοσσοί που εδρεύουν στην ΕΕ αύξησαν τις επενδύσεις τους σε Ε&Α κατά 8,9%, έναντι 6,1% το 2010. Η αύξηση σχεδόν ισοδυναμεί με αυτή των αμερικανικών επιχειρήσεων (9%), ενώ υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο (7,6%) και βρίσκεται πολύ υψηλότερα σε σχέση με το ποσοστό των ιαπωνικών επιχειρήσεων (1,7%). Αυτά είναι τα κύρια συμπεράσματα του πίνακα αποτελεσμάτων που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη επενδύσεις σε Ε&Α από 1.500 επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.

Στους 50 μεγαλύτερους επενδυτές σε Ε&Α συγκαταλέγονται 15 εταιρείες από την ΕΕ, 18 από τις ΗΠΑ και 12 από την Ιαπωνία. Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, ενώ η Γερμανική Volkswagen, κατατάσσεται στην τρίτη θέση (με επενδυμένα κεφάλαια σε έρευνα και ανάπτυξη, ύψους 7,2 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, στην ΕΕ, τα ποσοστά ανάπτυξης της Ε&Α το 2011 οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (ανάπτυξη 16,2%), που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο επενδύσεων στην Ε&Α εντός της ΕΕ (25%). Εταιρείες που εδρεύουν στη Γερμανία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των συνολικών ιδιωτικών επενδύσεων στην ΕΕ, αύξησαν τις επενδύσεις τους στην Ε&Α κατά 9,5%. Εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, που επίσης αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό της έρευνας του ιδιωτικού τομέα, αύξησαν τις επενδύσεις του κατά 13,1% και 7,6%, αντίστοιχα. Ανάμεσα στις 100 κορυφαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως που σημείωσαν άλμα ως προς τα επίπεδα επενδύσεών τους στην Ε&Α είναι οι επιχειρήσεις του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ανταλλακτικών, ορισμένες εκ των οποίων εδρεύουν στην ΕΕ, όπως η BMW (21,6%) και η Renault (19,4%).

Ωστόσο, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα έναντι της ΕΕ, γεγονός που εξηγείται από τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στις ΗΠΑ (178,4 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ έναντι 144,6 δισ. ευρώ στην ΕΕ). Μεταξύ των 100 κορυφαίων επιχειρήσεων, αυτές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση δαπανών στην Ε&Α ανήκουν στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως η Huawei (48,4%), η Apple (36,3%) και η STMicroeleectronics (34,5%).

Σε ό,τι αφορά τα ποσοστά απασχόλησης, τα στοιχεία του πίνακα αποτελεσμάτων καταδεικνύουν ότι σε τομείς έντασης Ε&Α παρουσιάζεται αύξηση της απασχόλησης άνω του μέσου όρου της συνολικής οικονομίας. Τα συνολικά στοιχεία 815 εταιρειών του πίνακα αποτελεσμάτων, δείχνουν αύξηση κατά 22,3% την περίοδο 2003-2011, οφειλόμενη στην αύξηση της απασχόλησης σε τομείς υψηλής έντασης Ε&Α (36,1%). Στο δείγμα της ΕΕ, η αύξηση της απασχόλησης ήταν πολύ μεγάλη σε τομείς υψηλής τεχνολογίας (38%), με αύξηση 20% στους τομείς μέσης-υψηλής έντασης και 19% σε τομείς χαμηλής έντασης.

Εξάλλου, μια νέα μελέτη υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη αποτελεί πόλο έλξης για επιχειρήσεις εκτός της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Ε&Α συμβάλλοντας στην αύξηση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Οι αμερικανικές εταιρείες αύξησαν τις δαπάνες τους στην Ε&Α στην ΕΕ από 12 δισ. δολάρια το 2000 σε 23 δισ. δολάρια το 2008. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις επενδύουν δεκαπλάσια κεφάλαια στην Ε&Α στην ΕΕ από ό,τι στην Κίνα και στην Ινδία.

«Η γνώση αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και η αύξηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων της ΕΕ στην Ε&Α συμβάλλει στη μάχη για την ανάπτυξη και την απασχόληση», δήλωσε η Επίτροπος αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, Máire Geoghegan-Quinn, καλώντας τους ηγέτες της ΕΕ να εγκρίνουν ένα φιλόδοξο προϋπολογισμό για το μελλοντικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, «Ορίζοντας 2020». Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε προϋπολογισμό ύψους 80 δισ. ευρώ για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας την περίοδο 2014-2020, σε σχέση με τα 55 δισ. ευρώ του τρέχοντος εβδόμου προγράμματος πλαισίου (7ο ΠΠ).

Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2011 οι δημόσιες και ιδιωτικές ερευνητικές δαπάνες της ΕΕ ανήλθαν συνολικά στο 2,03% του ΑΕΠ, από 2,01% το 2010. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δαπανών του ιδιωτικού τομέα. Η ΕΕ έθεσε ως στόχο οι συνολικές δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την έρευνα να ανέλθουν στο 3% του ΑΕΠ έως το 2020.

 

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.